Fire nye direktører er rekruttert etter en intern søknadsprosess blant de tre nåværende ledergruppene i Hurum, Røyken og Asker.

Søkerne har fått anledning til å presentere seg, sin kompetanse og motivasjon gjennom flere samtaler og intervjuer. Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har bistått prosjektrådmannen i rekrutteringen, og tillitsvalgte fra de tre kommunene har deltatt under hele prosessen. 

Rådmannen har vektlagt kompetanse og erfaring med endringsledelse og ledelse av store, komplekse virksomheter i nært samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, og med en klar rolle- og oppdragsforståelse i samspill med folkevalgte.
 
De fire nye direktørene er:
Aud Hansen, direktør for velferd
Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester
Kai Erik Lund, direktør for oppvekst
Randi Sandli, direktør for økonomi
 
Fra tidligere er de to nåværende rådmennene rekruttert:
Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling
Lars Joakim Tveit, direktør for organisasjon

Seks av syv direktører sammen med rådmann Lars Bjerke
Nye direktører på plass. f.v: Kai Erik Lund, direktør for oppvekst, Randi Sandli, direktør økonomi, Lars Joakim Tveit, direktør for organisasjon, rådmann Lars Bjerke, Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester, Per Morstad, direktør samfunnsutvikling og Aud Hansen, direktør for velferd
Foto: Vibeke Glosli

Direktørstillingen for medborgerskap er utlyst eksternt og vil trolig bli besatt innen utgangen av juni måned.
 
Den nye ledergruppa tiltrer først 1. januar 2020, men vil nå starte med planlegging og forberedelser til den nye kommunen. Fram til 2020 skal de ivareta sine nåværende lederoppgaver parallelt med ansvaret for å tilrettelegge for nye Asker.
 
- Denne prosessen har gitt meg god innsikt i kandidatenes kompetanse, og jeg har respekt for de ressurser lederne i de tre kommunene besitter, både når det gjelder fag, ledelse og lokalkunnskap. Dette vil ha stor verdi for den nye kommunen, og jeg er glad for at mange har vist sin interesse for å være med å utvikle nye Asker, sier prosjektrådmann Lars Bjerke.
 
De øvrige lederne i rådmennenes ledergrupper vil etter en videre dialog få tilbud om en annen stilling i nye Asker, i tråd med omstillingsavtalen som gjelder for fusjonsprosessen. Det planlegges for at dette vil kunne bli avklart i løpet av august/september.