I samarbeid mellom IKT, prosjekt Digitale Asker 2020 og de berørte tjenesteområdene er det gjort nye anskaffelser for felles digitale løsninger i nye Asker.

Eiendom

Den siste avtalen som nylig er inngått er med View Software, som skal levere programvaren View FM LYDIA til forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av bygg og eiendom. Implementering er planlagt med oppstart til høsten. Etter hvert vil det bli aktuelt å inkludere digitalisering av selve byggene, til såkalte «smarte bygg».

Intern samhandling

Tidligere i år ble det inngått avtale med Facebook og CloudWorks AS for programvaren Workplace, som er nye Askers valgte løsning for intern informasjon og samhandling. Løsningen ble lansert 7. juni for alle ansatte, etter en pilotperiode i mai. Foreløpig har 4.800 av 6000 ansatte tatt løsningen i bruk. Workplace brukes til intern, faglig informasjonsdeling og samhandling, og er et viktig verktøy for bygging av en felles organisasjonskultur.

Nettjenester

I juni ble Epinova tildelt en rammeavtale på konsulenttjenester innenfor området nettjenester. Nye Asker skal benytte publiseringsløsningen Episerver. Oppstart for utvikling av nye nettsider er satt til august, med lansering av nye www.asker.kommune.no 01.01.2020. Dette er et prosjekt med stor kompleksitet og høye ambisjoner. Kommunens digitale ansikt utad skal utvikles med selvbetjeningsløsninger innenfor alle tjenesteområder, og i tråd med nye Askers grafiske profil.

To anskaffelser er i prosess

Oppvekst

Det skal anskaffes nye systemer innenfor oppvekst, som skal samhandle med den allerede valgte Google-plattformen og Chromebooks.

Saks-, arkiv- og innsynsløsninger

Det skal anskaffes løsninger for blant annet politisk saksbehandling, arkivfunksjon, innsynsløsninger og plan- og byggesaksbehandling.

I rute i henhold til fremdriftsplan

- Alle disse større anskaffelsene av ny programvare er forankret og vedtatt i digitaliseringsstrategien for nye Asker kommune. Med disse siste anskaffelsene er vi nå i mål for våren 2018, og godt i rute i henhold til den totale framdriftsplanen i digitaliseringsprosessen, sier utviklingssjef Ole Kristian Tangen, som leder prosjektstyret for Digitale Asker 2020. – Det er et meget god samarbeid mellom Digitale Asker 2020, anskaffelsesfunksjonen og alle de involverte tjenesteområdene på tvers av kommunene. Dette sikrer oss både gode og fremtidsrettede fellesløsninger, og prosessene knyttet til disse anskaffelsene gir også verdifull kompetanseutvikling og fremmer felles forståelse og kulturbygging innenfor virksomhetsområdene, sier Tangen.