I samarbeid med IKT-avdelingen, anskaffelser, prosjekt Digitale Asker 2020 og de berørte tjenesteområdene er det gjort nye anskaffelser for felles digitale løsninger i nye Asker.

Saksbehandlings-, arkiv- og innsynsløsninger

Til forskjell fra tidligere løsninger i de tre kommunene, vil nye Asker kommune skille arkivsystemet fra saksbehandlingssystemene. Dette er en del av strategien for mer fag- og brukerorienterte løsninger basert på en mer moderne IKT-arkitektur. Dette har resultert i:

 • Det er inngått avtale med Documaster for innføring av nytt arkivsystem
 • Det er inngått avtale med Tieto for innføring av nytt generelt saksbehandlingssystem og politisk saksbehandling
 • For byggesaker og plansaker er nye Asker i prosess med anskaffelse av disse

Samtidig med innføring av de nye løsningene foregår det nå planlegging for avslutting av dagens tre sak- og arkivløsninger, samorganisering av Dokumentsentrene i de tre kommunene inn i den nye seksjonen Arkiv og informasjonsforvaltning inkludert flytting til og etablering av den nye seksjonen i Rådhuset i Røyken.

Prosjektleder for anskaffelse og innføring av løsninger for saksbehandlings-, arkiv- og innsynsløsninger Hanne Hummel Simensen og Avdelingsleder for Arkiv- og informasjonsforvaltning i nye Asker kommune Trine Sikstrøm og har et hektisk og spennende 2019 foran seg.

Andre nylig inngåtte IKT-avtaler

 • Oppvekstsystemer
  Det er inngått avtale med Vigilo for innføring av nye løsninger fra skolehøst 2019
 • PCer og Chromebooks
  Det er inngått rammeavtale med Dustin som er iverksatt
 • Konsulenttjenester Microsoftprodukter
  Det er inngått rammeavtale med Atea som er iverksatt
 • Konsulenttjenester for løsninger for sikre soner og ekstern tilgang (Citrix og Vmware)
  Det er inngått rammeavtale med Atea som er iverksatt
 • Andre pågående og planlagte IKT-anskaffelser
  • Geografiske informasjonssystemer - GIS
  • Rekrutteringsverktøy
  • Utstyrs- og konsulenttjenester for servere, lagring og datarom
  • Nettverk og sikkerhet
  • Kommunikasjonslinjer
  • Audio / video
  • Multifunksjonsskrivere
  • Telefoni – Trafikk / abonnement
  • Lisenshåndtering (Microsoft, Citrix, Vmware, Oracle, Adobe etc.)

Alle anskaffelsene av programvare, utstyr og tjenester er forankret i nye Asker kommunes digitaliseringsstrategi. Disse anskaffelsene er viktige elementer for å legge til rette for å nå målene i intensjonsavtalen mellom de tre kommunene og digitaliseringsstrategien for den nye kommunen, sier seksjonsleder for Innovasjon og digitalisering Ole-Kristian Tangen, som også leder prosjektstyret for Digitale Asker 2020.

Samtidig som den nye organisasjonen bygges, innbemannes og lokaliseres i 2019, skal alle ansatte ta i bruk felles IKT-løsninger. Det er en viktig forutsetning for harmoniseringen av tjenestetilbudet til alle innbyggere og hele næringslivet i den nye kommunen. Involvering av og samarbeid med de nye tjenesteområdene og gode og tilpassede opplæringsmodeller for disse blir avgjørende for å lykkes, sier Tangen.