I forbindelse med kommunesammenslåingen, må en del veier få nye navn og en del eiendommer får dermed ny adresse. I løpet av uke 35 vil de nye skiltene komme opp og adresseinformasjonen i matrikkelen vil bli oppdatert.

Alle som får ny adresse skal ha fått et brev i juni med informasjon om hva den nye adressen blir og hva de selv må passe på.

Kommunen sender fortløpende oppdatert informasjon til matrikkelen (det nasjonale adresseregisteret), men det kan likevel ta noe tid før de nye veinavnene dukker opp i GPS-systemer og i kartløsninger som ikke tilhører kommunen.

Dersom du får ny adresse og har leieboere må du passe på at de får beskjed om adresseendringen.

Er det foretak knyttet til adressen, må du melde adresseendring til Foretaksregisteret via Samordnet registermelding (gjøres i Altinn).

Les mer om veinavn i nye Asker.