I det siste nyhetsbrevet til ansatte kan du lese hva som skjer fremover i forberedelser og planlegging av nye Asker kommune. Les mer om hvilken fase vi nå er inne i, og veien videre.

Nyhetsbrevene sendes til alle ansatte på e-post, og legges ut her "For ansatte - Nyhetsbrev"