Nå foreligger utgave nummer to av informasjonsmagasinet om kommunesammenslåingen: Asker 2020

Den 18.-19. oktober distribueres 39.000 magasiner av nye Asker 2020 til alle husstander i Hurum, Røyken og Asker. Denne utgaven handler om lokalt næringsliv og inneholder i tillegg artikler om kultur, arbeidsplasser, Guttekonferansen, nye Askers rangering i "Kommune-NM" og fakta om vår kommende nye kommune.

Asker 2020 nr 2

Les utgavene på nett her: Asker 2020 

Asker 2020 er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner, som distribueres til alle innbyggerne i de tre kommunene. Asker 2020 er utgitt som en del av arbeidet med å bygge den nye kommunen.