Ungdomsråd
Det nye ungdomsrådet hadde sitt første møte på rådhuset i Asker, 5. november. Fra venstre: Bendicte Wiken Hilleren, Regine Astrup, Emilie A. Krokås, Ludvig Sebastian Rinaldo, Sandra Finsal Skaug, Jonatan Sandaker, assisterende direktør for oppvekst og utdanning i Asker kommune Terje Larsen, Ingrid Kolle. Foran fra høyre: Ronja Kristine Håkonsen, leder for fellesnemnda Lene Conradi, Miriam Rydningen Joø, Ida Sofie Bratthall, Frida Lycke Oppgaard Haavik, Sofie Røed Larsen.

5. november møtte lederen for fellesnemnda Lene Conradi vårt nye ungdomsråd. De skal sikre reell medvirkning fra ungdom i byggingen av nye Asker kommune.

Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til en ny kommune 1. januar 2020.

– Ungdomsrådet skal sikre reell medvirkning fra ungdom i byggingen av den nye kommunen. Det skaper engasjement og ansvarsfølelse for hvordan de har det rundt seg. Barn og ungdom tilfører nye tanker og har kunnskap som voksne ikke har, sa leder av fellesnemnda for nye Asker kommune, Lene Conradi, da hun møtte ungdommene i Asker rådhus.

Det var i mai at fellesnemnda vedtok å opprette et midlertidig ungdomsråd med deltakere fra elevrådene på ungdomsskolene og de videregående skolene i nye Asker.

Fellesnemnda har bedt elevrådene om å oppnevne en representant og en vararepresentant som kan være med på møtene dette skoleåret. Det er planlagt å gjennomføre fire møter inneværende skoleår.

Skal ha reell påvirkningskraft

Conradi fremhever viktigheten av at ungdommene får reell påvirkningskraft og mulighet til å komme med initiativ og nye ideer, i tillegg til å gi innspill til høringer.

– Mange unge opplever at de blir hørt, men er usikre på hvilken innflytelse de faktisk har. Det vil vi sikre ved at de gjør selvstendige vedtak med forslag til fellesnemnda, sier Conradi.

Ungdomsrådet deltar i arbeidet med ordninger for ungdomsmedvirkning i nye Asker kommune. De skal være en høringsinstans og uttale seg på vegne av ungdom i saker om nye Asker kommune. Ungdomsrådet skal også bidra til kulturbygging i nye Asker kommune.

Ungdomsrådet består av elever fra samtlige ungdomsskolesoner og videregående skoler i nye Asker.