Fellesnemnda for nye Asker møtes fredag 24. mars til møte og økonomiseminar på Sem Gjestegård i Asker.

Tid: kl. 08.30-14.00
Sted: Sem Gjestegård, Semsveien 164/166, 1384 Asker 

Utdrag fra sakslista:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra nye Asker fellesnemnda 10.03.2017
  • Valgstyrets innstilling av folkevalgte medlemmer arbeidsutvalg og arbeidsgrupper
  • Ansettelsesavtale prosjektleder/rådmann i nye Asker kommune

Saksdokumentene til disse sakene legges først frem i møtet.

Økonomiseminaret pågår fra kl. 10.00-14.00.