Fellesnemnda inviterer til et oppfølgingsmøte/workshop om nærdemokratiske ordninger og innbyggermedvirkning i nye Asker. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

Når: 11. oktober 2018 kl. 18:30 – 21:00
Hvor: Asker kulturhus, Multisalen
Program: Program for workshopen kommer

Som en del av byggingen av den nye kommunen er det opprettet en politisk arbeidsgruppe/delprosjekt som har utarbeidet forslag til politisk organisering i nye Asker, som inkluderer nærdemokratiske ordninger og andre former for medvirkning.

Arbeidsgruppen arrangerte et informasjons- og dialogmøte for representanter fra lag og foreninger i de tre kommunene, 18.4.2018. På møtet ble det ytret ønske om et oppfølgingsmøte med fellesnemnda, i forbindelse med den videre behandlingen.

Delprosjektet har nå overlevert sitt forslag til fellesnemnda til videre behandling. De har foreslått å prøve ut to modeller for nærdemokratiske ordninger i en to-års periode; Lokalsamfunnsutvalg og Oppgaveutvalg. Etter prøveperioden vil ordningen evalueres før man tar videre beslutninger om fremtidige ordninger.

Les forslagene i sluttrapporten til delprosjekt politisk organisering

Fellesnemnda ønsker å følge opp ønsket om videre dialog med innbyggerne gjennom å invitere til workshop i Asker kulturhus, 11. oktober 2018.

Innspill til tema og problemstillinger kan meldes innen 27.09 kl. 12:00 til gyrid.mangersnes@asker.kommune.no

Endelig program vil utformes etter at innspillene er mottatt.