Agenda Kaupang og OsloMet skal levere nye Askers organisasjons- og lederutviklingsprogram fra 2019 til 2021. Programmet skal sikre ledere og medarbeidere en felles identitet og kultur, og utvikle verktøy for å håndtere sammenslåingsprosessen i den nye organisasjonen.

Agenda Kaupang signerte i dag avtalen med nye Asker kommune, og markerte dermed startskuddet for samarbeidet. Organisasjons- og lederutviklingsprogrammet til nye Asker får en varighet på ca. to år og starter i januar 2019, når alle lederne er innplassert i den nye organisasjonen.

Rådmann i nye Asker, Lars Bjerke, administrerende direktør Dag Stokland i Agenda Kaupang, og prosjektleder for ledelse i nye Asker, Sofie M. Stenseng

Programmet har følgende hovedmål:

  • Nye Asker har et lederskap som leder i samme retning
  • Ledere i nye Asker arbeider systematisk med omstillings-, endrings- og implementeringsprosesser
  • Kommunen er effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering
  • Kommunen praktiserer medarbeiderskap og er en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon
  • Ledere i nye Asker jobber systematisk med utvikling av ønsket organisasjonskultur

Programmet er delt inn i fire moduler, som både har en teoretisk - og praktisk tilnærming.

- Dette er et nyutviklede konsept som knytter ledelse til kultur, samspill, teknologi og endringsprosesser, forteller rådmann Lars Bjerke, som ser fram til å komme i gang med å bygge felles identitet og kultur i den nye kommunen. - Samspillet mellom ledere og medarbeidere er  sentralt hvis man skal lykkes med endringsprosesser. Hovedmålgruppen blir den nye kommunens samlede ledelse, omlag 300 personer, som skal være ansvarlige for oppfølgingen av medarbeiderkulturen i alle ledd i organisasjonen, sier Bjerke.

- Vår tids digitale utvikling medfører et endringstempo som krever at vårt ledelsesprogram har teknologi og teknologiledelse som gjennomgående temaer. I en stor kommunesammenslåing er man avhengig av lederkraft og gjennomføringsevne. Derfor må våre ledere være rustet med gode verktøy til å håndtere de utfordringene som oppstår i omstillings- og endringsprosessene. Ledelse og opprettholdelse av ledelseskraft over tid er en viktig faktor for å gjennomføre sammenslåingsprosessen og oppnå en positiv effekt, sier Bjerke.

- Dette er et stort og nyskapende prosjekt som vi er stolte av å få være med å planlegge og gjennomføre, sier administrerende direktør Dag Stokland i Agenda Kaupang. - Det som er særlig interessant er hvordan nye Asker kobler akademiske og praktiske miljøer for å utvikle sin organisasjon og sine ledere. Vi er veldig fornøyde med å ha blitt vist denne tilliten, sier Stokland.

Oppstart av programmet er satt til første kvartal 2019, når alle ledere er innplassert i den nye organisasjonen. Det er en stor fusjon av tre organisasjoner, så endringsledelse vil være sentralt i programmet. Vi starter allerede nå med planlegging av programmet, sammen med den nye ledergruppa i nye Asker.

Agenda Kaupang vil samarbeide med OsloMet School of Management for å levere organisasjons – og ledelsesutviklingsprogrammet til nye Asker.

Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) er også med i et samarbeid om programmet, som vil bli et referanseprogram i utviklingen av en ny metodikk for lederutvikling i offentlig sektor. Difi vil bidra med rådgivning og eventuelt følgeforskning underveis i programmet, og tilrettelegge for at dette også får nytte for andre kommuner.

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har gitt et tilskudd på 2,1 millioner kroner for utvikling av programmet.