Den 21. juni ble det klart at de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen. Torsdag 18. og fredag 19. august møtes forhandlingsutvalget (styringsgruppen) for kommunesammenslåing (Asker, Røyken og Hurum) for å forberede prosessen framover.

En viktig del av seminaret er å planlegge for konstituering av fellesnemd/interimnemd den 30. september og et kommunestyreseminar den 14. oktober. Videre ønsker styringsgruppen også å legge til rette for gode prosesser framover basert på en foreløpig drøfting av følgende temaer:

 • Politisk ledelse og organisering frem til ny kommune
 • Administrativ ledelse og organisering
 • Endring og omstilling
 • Digitalisering

Tid og sted

Sted: Holmen fjordhotell, Asker
Tid: 18-19. august (lunsj til lunsj)

Møteplan og møtepapirer

Deltakere på seminaret

Asker:

 • Lene Conradi
 • Leif Frode Onarheim
 • Marianne Riis Rasmussen
 • Lars Bjerke
 • Tuss Benum
 • Alf Harald Holmboe
 • Jon Bakkerud

Røyken:

 • Eva Noren Eriksen
 • Håvard Vestgren
 • Børre Pettersen
 • Rebekka Borsch
 • Per Morstad
 • Jan Erik Lindøe

Hurum:

 • Monica Vee Bratlie
 • Else Marie Rødby
 • Ivar Granum
 • Lars J Tveit
 • Øydis Jahren

Forhandlingsutvalget

Intensjonsavtalen for sammenslåingen er utarbeidet av politisk forhandlingsutvalg, med tre representanter fra hver kommune:

 • Asker kommune: Lene Conradi (H), Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
 • Røyken kommune: Håvard Vestgren (H), Rebecca Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
 • Hurum kommune: Monica Vee Bratlie (H), Else Marie Rødby (Sp), Ivar Granum (Ap)

Media

Umiddelbart etter møtet (ca. kl. 12.00) fredag 19. august - blir det en kort redegjørelse for media.