Nå starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2030-2032. Se høring av forslag til planprogram.

Se høring av forslag til planprogram.