Fellesnemnda har utarbeidet et høringsnotat om prinsipper for politisk hovedstruktur for nye Asker, som er sendt på høring til Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Kommunestyrene har gjennom intensjonsavtalen bestemt at den nye kommunen skal styres etter formannskapsmodellen med 55 representanter i kommunestyret og 13 representanter i formannskapet.

I høringsnotatet foreslår fellesnemnda en hovedmodell med fire faste utvalg:

  • Utvalg for oppvekst/undervisning/kunnskap
  • Utvalg for helse/sosial/omsorg
  • Utvalg for kultur/idrett/frivillighet
  • Utvalg for klima/miljø/tekniske tjenester

Høringsnotatet til fellesnemnda finner du her (PDF)

De tre kommunestyrene har behandlet høringsnotatet.

Dokument med protokoller og høringsinnspill fra Asker, Røyken og Hurum kommuner finner du her (PDF)

Etter høringsrunden vil fellesnemnda konkludere i spørsmål om overordnet politisk struktur. På et senere tidspunkt vil de oppnevne en egen arbeidsgruppe som skal arbeidet videre med den politiske organiseringen i nye Asker kommune, basert på den vedtatte hovedstrukturen.

Arbeidsutvalget skal blant annet jobbe med følgende forhold:

  • Byggesaksbehandling
  • Nærdemokratiske ordninger
  • Innbyggermedvirkning
  • Digitale løsninger
  • Reglementer, herunder godtgjøringsreglementer