Asker, Røyken og Hurum kommuner har gjennomført intern rekruttering av prosjektledere til de administrative delprosjektene i byggingen av nye Asker kommune. Det var 29 søkere og styringsgruppene for delprosjektene har gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater.

Følgende kandidater er ansatt som prosjektledere:

  • Lene Orsten Haugland er prosjektleder for delprosjekt A1/1 Administrasjon og ledelse
  • Gyrid Mangersnes er prosjektleder for delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap
  • Marit Røyneberg er prosjektleder for delprosjekt A1/3 Helse, sosial, omsorg
  • Lisbeth Stokke Fjeldly er prosjektleder for delprosjekt A1/4 Kultur, idrett, frivillighet
  • Ingeborg Fønstelien er prosjektleder for delprosjekt A1/5 Klima, miljø, tekniske tjenester
  • Ragnar Husum er prosjektleder for delprosjekt A4 Digitale Asker 2020 (ble ansatt i januar 2017)
  • Klaus Øiseth er prosjektleder for delprosjekt A6 Eiendom

Prosjektleder til delprosjekt A3 Kommunikasjon rekrutteres eksternt med søknadsfrist 3. april.

Prosjektkontor sentralt i Asker

Et prosjektkontor for arbeidet med nye Asker blir etablert sentralt i Asker sentrum.  Hensikten er at de som skal jobbe dedikert med byggingen av nye Asker sitter på samme sted, og dermed har muligheten til å koordinere arbeidet. Både rådmann i nye Asker, rådmennene i Røyken og Hurum og prosjektledere for de administrative delprosjektene vil ha faste kontorplasser her.

Prosjektlederne vil være på plass i prosjektkontoret fra mandag 3. april, og prosjektkontoret vil offisielt åpnes 21. april.

Prosjektstyrene

Prosjektstyrer for alle de administrative delprosjektene er også etablert. Disse skal sikre at prosjektene gjennomføres innenfor gitt mandat og at resultatmålene nås.

Oversikt over prosjektstyrenes sammensetning finner du her (PDF).

Mandater for prosjektene

Prosjektledernes første oppgave blir å utarbeide plan for gjennomføringen av deres oppdrag, sammen med styringsgruppen. Ønsker du å lese mer om hva som skal gjøres i de forskjellige delprosjektene, finner du mandatene her.