Rådmannens foreløpige vurdering av eksterne rapporter med anbefalinger som gjelder organiseringen av eiendomsfunksjonen, kommunaltekniske tjenester, brann- og redningstjenester, IKT og digitalisering.

Rådmannens foreløpige vurderinger av hvordan kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemneren i nye Asker bør organiseres er nå klar. Saken tar utgangspunkt i de eksterne, uavhengige rapporter som foreligger.

Saken skal først til Delprosjekt eierskap og interkommunale samarbeid 11. desember, og til fellesnemnda den 15. desember. Rådmannens endelige innstilling vil foreligge den 16. januar 2018.

Se saken:

Vedlegg:

1. Rapport: Eiendom
2. Rapport: Kommunaltekniske tjenester
3. Rapport: Brann- og redningstjenester
4. Rapport: IKT
5. Innspill ansattes representanter i nye Asker (PSU)
6. Innspill Eiendom
7. Innspill Kommunaltekniske tjenester
8. Innspill Brann- og redningstjenester