Rådmann Lars Bjerke la fredag 27. september fram forslag til nye Askers budsjett og handlingsprogram for 2020 - 2023 for fellesnemnda, i deres aller siste møte.

- Asker kommune har et godt økonomisk utgangspunkt. Samtidig er kostnadsnivået høyere enn i sammenlignbare kommuner, sier rådmann Lars Bjerke.

- Asker i 2020 vil likevel være blant de ti kommunene i Norge med best inntekter. Fremtiden ser derfor lys ut, fordi vi forventer både befolknings- og næringsvekst i Asker i årene framover. Det vil blant annet gi flere skattekroner, sier Bjerke.

– Det vil likevel være behov for innsparinger framover for å sikre framtidig økonomisk bærekraft og tilfredsstillende velferdstjenester for innbyggerne, presiserer han.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020 - 2023 er historisk. Det er det første budsjettet og handlingsprogrammet for den nye storkommunen Asker.

Asker kommune har ambisjoner om å være en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud.

Målet er at Asker kommune skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor i kommunen de bor.

Rådmannen legger opp til en omstilling og effektivisering på til sammen 250 millioner kroner i fireårsperioden.

- Denne omstillingen er ikke et resultat av kommunereformen, men et direkte resultat av ambisiøse investeringer i kommunene Asker, Røyken og Hurum de siste årene, understreker Bjerke.

Kommunestyret bestemmer rammene

Gjennom rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020 - 2023 gir han sine anbefalinger om budsjett, driftsrammer og tjenesteutvikling. Kommunestyret vil få forslaget til behandling 10. desember. Ved kommunestyrets behandling er det deres prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden 2020 - 2023.