Fellesnemnda bestemte i desember 2016 å holde et arbeidsseminar 10. januar om politikkområder og politisk struktur for nye Asker kommune. Det arrangeres i Asker rådhus.

  • Tid: 10. januar fra kl. 10.00 – 14.00
  • Sted: Asker rådhus

Formålet med seminaret er å legge til rette for en drøfting og gi innspill til den politiske saken om overordnede politisk organiseringen og mandat for arbeidet. Denne saken planlegges behandlet i ordinært møte i fellesnemnda etter gruppeledermøtet den 20. januar, for deretter å sendes på høring i de tre kommunestyrene. Deltakere er fellesnemndas medlemmer.

Foreløpig prosess for arbeidet

Fellesnemnda har tidligere lagt følgende foreløpige prosess til grunn for arbeidet med politisk organisering:

Administrasjonen har jobbet videre med prinsipper for organisering, eksempler fra andre relevante kommuner og alternative modeller m.m., og vil gi en presentasjon som grunnlag for den politiske diskusjonen.