- Nye Askers energiske og nyskapende tilnærming til FNs bærekraftsmål er inspirerende, skriver FNs utviklingsprogram UNDP i en artikkel fra Askerkonferansen, og setter nye Askers arbeid med ungdom og FNs bærekraftsmål i et internasjonalt perspektiv.

UNDP er FNs utviklingsprogram, og har sammen med UN Habitat en nøkkelrolle i FN når det gjelder å legge til rette for lokal implementering av de globale bærekraftsmålene.

Askerkonferansen.jpg

I artikkelen skriver de blant annet at nye Asker viser vei gjennom å bringe inn ungdommen, og å gjøre bærekraftsmålene til relevante verktøy i utviklingen av den nye kommunen. Askerkonferansen ble arrangert i Asker rådhus på FN-dagen, i samarbeid med UN-Habitat. Der deltok ungdom fra alle de videregående skolene i de tre kommunene, sammen med statsminister Erna Solberg, kommunalministeren og likestillingsministeren. "Youtless governance is useless governance", sa ordfører Lene Conradi under konferansen. - Hvis vi skal bygge en kommune for fremtiden trenger vi innspill fra fremtidens borgere.

Les hele artikkelen på UNDPs nettsider