- I dag var selve startskuddet for arbeidet med å bygge en ny kommune. Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang for å få til de beste løsninger for nye Asker, sier Lene Conradi, nyvalgt leder av fellesnemnda etter møtet fredag formiddag i Hurum rådhus.

Fredag 30. september 2016 ble fellesnemda for kommunesammenslåing Hurum, Røyken og Asker konstituert. Lene Conradi (H) fra Asker ble enstemmig valgt til leder og Ivar Granum (Ap) fra Hurum ble enstemmig valgt til nestleder av fellesnemnda.

- Vi har noen spennende og krevende år foran oss og jeg opplever at vi er samstemte på både utfordringer og muligheter med en ny kommune. Vi må nå ha blikket godt festet på 1.1.2020, og legge til rette for en god sammenslåingsprosess med medvirkning og deltakelse fra ulike parter. Dette kommer til å bli bra, sier Ivar Granum, nyvalgt nestleder av fellesnemnda.

Fellesnemnda fungerer som interimnemnd frem til sammenslåingen er vedtatt av Stortinget (2017) og deretter ved kongelig resolusjon. De samme medlemmene fortsetter i fellesnemnda etter interimsperioden.

Leder og nestleder fellesnemda
Ivar Granum (Ap) – nestleder og Lene Conradi (H) – leder

Ny kommune 1. januar 2020

Fellesnemnda, med tre representanter fra hver kommune, skal forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen som skal være etablert innen 1.1.2020. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing.

Nemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.
Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016.

Fellesnemndas medlemmer


Kommunestyret i de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker har i løpet av september bestemt hvilke folkevalgte som skal være med i fellesnemnda fra den enkelte kommune. Leder og nestleder ble enstemmig valgt i fellesnemndas møte den 30. september.

Fellesnemndas medlemmer:

 • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
 • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
 • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer:

 • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
 • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
 • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)
Fellesnemda nye Asker kommune
Fra venstre: Børre Pettersen (Ap), Håvard Vestgren (H), Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) – nestleder, Heidi Sorknes (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap), Lene Conradi (H) – leder, Rebekka Borsch (V). Leif Frode Onarheim (H) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Saker

I tillegg til selve konstitueringen og valg av leder og nestleder, ble blant annet følgende saker behandlet:

 • Møteplan framover
 • Sammensetning partssammensatt utvalg
 • Vertskommuneavtale (til orientering)
 • Kommuneplanarbeid framover
 • Prosess ansettelse av rådmann til den nye kommunen

Møtekalender og sakspapirer