På sitt siste møte før sommeren vedtok fellesnemnda følgende saker:

  • Støtte på 1, 5 millioner til fusjonsprosessen de kirkelige fellesrådene i Asker, Røyken og Hurum må gjennomføre som følge av kommunesammenslåingen.
  • Øremerke 150 000 kroner til Kirkens IKT-arbeid i fusjonsprosessen.
  • Revidert budsjett for 2017 for arbeidet med å bygge ny kommune.
  • BDO velges som revisor for fellesnemndas virksomhet.

Brannutredning

Fellesnemnda ble også presentert for en brannutredning utført av Agenda Kaupang. Agenda Kaupang har sett på brannordning for nye Asker kommune. Utredningen skal brukes som grunnlag for en innstilling til fellesnemnda om hvilken brannordning den nye kommunen bør velge. Innstillingen kommer høsten 2017.

Oppsummering av møtet i fellesnemnda onsdag 21. juni

Hør leder og nestleder av fellesnemnda oppsummere fellesnemndas møte:

Les saksdokumentene her

Her finner du oppsummeringen av Agenda Kaupangs brannutredning