Nye Asker kommune har ansatt Thalina Kofoed Skramstad som leder for den nye seksjonen kommuneadvokaten i den kommende kommunen. Skramstad kommer fra stillingen som leder for kommuneadvokaten i Drammensregionen.

- Vi er veldig fornøyd med å ha sikret oss Thalina Kofoed Skramstad som kommuneadvokat i Asker, sier direktør for organisasjon Lars Joakim Tveit.

Skramstad har vært kommuneadvokat og daglig leder for Kommuneadvokaten i Drammensregionen, som også inkluderer Røyken og Hurum kommuner. For tiden har hun permisjon for å virke som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og hun har tidligere erfaring som både advokat og dommerfullmektig. De fire siste årene har hun i tillegg vært oppnevnt som nøytralt medlem av Finansklagenemnda eierskifte.

- Når Skramstad er på plass i nye Asker vil hun få ansvar for å rekruttere de øvrige fire stillingene og bygge opp denne seksjonen, sier Tveit.

Skramstad er født og oppvokst i Asker, og bor i dag i Bærum med mann og to barn.

- Nye Asker kommune oppleves som framoverlent og med et tydelig fokus på profesjonell forvaltning. Jeg motiveres av muligheten til å vise at etablering av en kommuneadvokatseksjon vil være en effektiv bidragsyter til at kommunen når sine mål. Dette både gjennom rådgivning, prosessoppdrag samt ved å bidra med faglig kompetanseheving i organisasjonen. Det oppleves som en ekstra bonus å få gjøre dette når jeg har en relasjon til kommunen, sier Skramstad.

Thalina Kofoed Skramstad er ansatt som kommuneadvokat i nye Asker
Foto: Privat

Skramstad starter i stillingen som kommuneadvokat i nye Asker i august 2019.