Folkets favoritt «Tre seil» er kåret til nye Askers kommunevåpen. Det ble besluttet av fellesnemnda i dag, etter en konkurranse som har engasjert store deler av befolkningen i våre tre kommuner.

- De tre seilene har tydelig truffet noe hos innbyggerne. 37 prosent av publikums stemmer gikk til seilene. Referansen til vår lange kystlinje langs Drammensfjorden og Oslofjorden viser seg å være godt egnet som et nytt og samlende symbol. De tre hvite seilene på blå sjø oppfattes også som et vakkert og klassisk motiv, sier fellesnemndas leder Lene Conradi, om at fellesnemnda valgte forslaget som hadde fått flest stemmer blant innbyggerne.

Kåringen av vinneren konkluderer dermed en omfattende prosess som har inneholdt åpen konkurranse, juryering og nett-avstemning, med bred medvirkning og involvering av innbyggerne.

- Det har vært en glede å oppleve det store engasjementet rundt denne konkurransen. Over 2000 forslag ble sendt inn, og over 20.000 stemmer ble avgitt. Det må trolig være Norgesrekord? Engasjementet har også vist seg i sosiale medier, der folk har delt sine favoritter med stor entusiasme. Vinneren har bokstavelig talt seilt fram som den kandidaten som appellerer best til flest, så dette blir et flott kommunevåpen som gir oss alle et positivt utgangspunkt i et nytt og felles symbol, sier nestleder i fellesnemnda, Ivar Granum.

Bilde av vinner
Vinneren "Tre seil" er laget av Kirsten Ingeborg Greiner fra Asker

Tre seil er tegnet av Kirsten I. Greiner fra Asker. - Vi hadde flere forslag fra familien, og jeg satt ofte og tegnet med min datter Jenny og sendte inn. De tre seilene tegnet jeg den siste kvelden før fristen for konkurransen gikk ut, forteller hun. - Det er selvsagt veldig moro å vinne konkurransen, særlig fordi det har vært så mye engasjement ute blant befolkningen. De tre seilene viser noe nytt som knytter oss sammen i de tre kommunene, og jeg syns det er flott at fellesnemnda har valgt å gi befolkningens stemmer så mye vekt at de valgte det forslaget som vant avstemningen, sier Greiner, som snart vil se sin egen tegning prege veiskiltene når hun kjører hjem til (nye) Asker. (Dette er imidlertid ikke første gang familien vinner en tegnekonkurranse; i 2016 vant sønnen Mio tegnekonkurransen om Askers 17.-maiprogram.)

- Identitet og symboler er viktig, og engasjementet og oppmerksomheten knyttet til denne konkurransen er i seg selv et stort bidrag til økt bevissthet om etableringen av vår nye kommune og til byggingen av en felles identitet, sier leder Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen i utvalg for felles kultur, identitet og symboler, som gratulerer vinneren.

Det ble også bestemt at de to andre finalistene, Askebladet og Askekvisten, skal videreføres som ideer eller elementer i arbeidet med kommunens visuelle profil, for å vise til kommunens satsing på grønn vekst, og til asketreets tilknytning til kommunens navn. - De tre finalistene var alle svært gode kandidater, og selv om vi har valgt tre seil som kommunevåpen kommer vi også til å videreføre referansene til grønn vekst, skog, natur og miljø i andre sammenhenger, sier Lene Conradi.

Bilde av de tre finalistene
De tre finalistene mottar sine premier fra leder i fellesnemnda Lene Conradi.

Askekvisten var tegnet av Anne Cecilie Hagen, mens Tobias Høegh sto bak Askebladet.

«Tre seil» skal nå ferdigstilles som fullverdig grafisk utviklet og produksjonsklart kommunevåpen av Dinamo Design, før den skal til endelig godkjenning i fellesnemnda.

Om "Tre seil"

Seil som symbol viser til vår nye kommunes nærhet til kysten og havet, og til energi, drivkraft og fremdrift. Vårt område har en rik historisk kystkultur, båtbyggertradisjoner, verft og seilermiljøer. Oslofjordmuseet på Vollen ligger i Maudbukta der Christian Jensen bygget polarskuta «Maud» for Roald Amundsen. Vi har også Trebåtfestivalen i Sætre med mange flotte seilskuter, og aktive seilforeninger i alle tre kommunene. De tre seilene kan også symbolisere de tre kommunene som går sammen.

Oppsummering av møtet i fellesnemnda