De fleste ungdom i Asker, Røyken og Hurum kommune har det bra viser resultatene fra Ungdataundersøkelsen for 2019.

Ungdommen i de tre kommunene har svart på spørsmål knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter.

- Ungdata gir oss et bredt bilde av hvordan ungdommen i nye Asker kommune har det og hva de driver med på fritiden, sier ansvarlig for undersøkelsen i Asker kommune Lars Sjøløkken.

– Dagens unge trives, de har ambisjoner for fremtiden, et bemerkelsesverdig godt forhold til foreldrene sine, og de aller fleste har gode venner, sier Sjøløkken. Han understreker likevel at selv om den store masse klarer seg bra skal man på ingen måte undergrave problemer den enkelte opplever.

- Vi ser også at det er noen forskjeller mellom de tre kommunene knyttet til hvor fornøyde ungdommen er med nærmiljøet sitt, avhengig av bosted. Andelen som er fornøyd er noe høyere i Asker og Røyken enn i Hurum.

Undersøkelsen ble gjennomført blant ungdomsskoleelever i Asker, Røyken og Hurum våren 2019.  Tidligere har de tre kommunene kjørt denne undersøkelsen hver for seg, men i år har de gjennomført den i fellesskap.

– Vi vil fortsatt ha tilgang til rapporter på lokalnivå, men vi vil også ha en felles rapport for den nye kommunen, sier Ungdata-ansvarlig i Røyken kommune Espen Halvorsen.

– Dette gjør at vi får et sammenligningsgrunnlag før den nye kommunen starter opp, og vi kan se hvordan tiltak og tjenester vi bygger opp vil slå ut på sikt, tillegger Sverre Vig Hellerdal, Ungdata-ansvarlig i Hurum kommune.

 – Dette er ungdommens selvrapportering. Vi får et innblikk i hvordan ungdommen har det, hva de sliter med og hvilke oppturer de har. Det er viktig for å kunne utvikle gode tjenester, sier Vig Hellerdal.

Les samlerapporten Ungdata 2019:  Ungdomsskoleelever i nye Asker kommune (Hurum, Røyken og Asker)

Ungdataundersøkelsen 2019 ble presentert i formannskapene i Asker kommune og Røyken kommune tirsdag 18. juni, se presentasjonen

Rapporter med nøkkeltall for hver enkelt kommune publiseres på nettsiden ungdata.no  i august 2019. 

Fakta

  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og KoRus står bak Ungdata-undersøkelsen, i samarbeid med kommunene Asker, Røyken og Hurum.

  • 3102 ungdomsskoleelever i nye Asker kommune (Hurum, Røyken og Asker) gjennomførte undersøkelsen våren  2019.
  • Svarprosent på 86%