Valgstyre for kommunestyre-/ fylkestingsvalget i 2019 var blant sakene fellesnemnda vedtok på sitt møte 31. august

Valgstyret skal bestå av fellesnemndas medlemmer, pluss følgende personer (med personlige varamedlemmer):

 • Ole Jakob Johansen (Frp, Asker) Vara: Knut Auke (Frp, Asker)
 • Kristin Bjelke (MDG, Asker) Vara: Odvar Igland (Sp, Asker)
 • Knut Martin Winther (Krf, Røyken) Vara: Tore Hogstad (V, Røyken)
 • Else Marie Rødby (Sp, Hurum) Vara: Eva Høili (H, Hurum)

Som leder av valgstyret velges Lene W. Conradi. Som nestleder av valgstyret velges Ivar Granum.

Fellesnemndas medlemmer er:

 • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Lasse Narjord Thue (V), Børre Pettersen (Ap)
 • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
 • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer for fellesnemnda:

 •  
 • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Elisabeth Holter-Schøyen (V), May Sæther Løken (Ap)
 • Fra Asker: Kari Sofie Bjørnsen (H), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)* (Bjelke er i valgstyret, så vara for valgstyret blir Solav Abbas (Ap)
 • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)


På fellesnemndas møte fredag 31. august ble også blant annet følgende saker behandlet: (se sakspapirene)

Innbyggerinvolvering i nye Asker
Fellesnemnda ber rådmannen forberede følgende involveringsaktiviteter som er foreslått i saken:

Forberedelser til valget 2019

Oppfølging av tiltak og prosesser fra delprosjekt Felles kultur, identitet og symboler

Endelig versjon av kommunevåpenet
Fellesnemnda godkjenner endelig versjon av «Tre seil» som ferdig utformet kommunevåpen for nye Asker. Fellesnemnda ber rådmannen om å forberede prosess for å utarbeide ny visuell identitet/grafisk profil for nye Asker.

 Se video: