På fellesnemndas møte fredag 16. februar ble det vedtatt en endring i reglementet for fellesnemnda.

I sak 11/18 Orientering om reglement for fellesnemnda ble det fattet følgende vedtak i fellesnemndas reglement §.9:

«Dersom fellesnemnda ser behov for endringer i reglement, forutsetter dette enstemmighet i fellesnemnda, og forutgående behandling i de tre kommunestyrene»*
*(Med forbehold om endelig godkjent protokoll.)

Møtet begynte også behandlingen av sakene om kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen, og om administrativ hovedorganisering. Disse sakene skal opp i felles PSU (partssammensatt utvalg) fredag 23. februar, før de skal vedtas i fellesnemndas møte senere samme dag. 

Felles aktivitetskalender
Fellesnemnda fikk også presentert den nye felles aktivitetskalenderen «Aktiv i Asker» som skal dekke hele den nye kommunen både geografisk og per interesseområder. Her skal man kunne legge inn og finne aktuelle arrangementer i Røyken, Hurum og Asker. Arrangører, frivillige organisasjoner fra idrett og kultur og alle som ønsker å synliggjøre sine arrangementer skal kunne bruke kalenderen, slik at vi som innbyggere vil få et nyttig verktøy for å finne aktiviteter for små og store. Kalenderen skal lanseres i Asker kulturhus 5. mars kl 17.

Se oppsummeringen fra leder Lene Conradi og nestleder Ivar Granum i fellesnemnda: