Oppsummering av fellesnemndas møte 28. sept

Fellesnemnda behandlet fredag 28. september blant annet videreføring av Spikkestadutvalgets oppgaver i nye Asker, felles prosess for kommuneplan, nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg (innbyggerinvolvering), gave til Teglen, og prinsipper om lokalisering i nye Asker. Sistnevnte sak ble besluttet utsatt til etter ytterligere forankring i partssammensatt utvalg.

Se leder og nestleder oppsummere møtet her:

 

 

Sakspapirer

Sakspapirer og vedlegg til møtet

Se også: