Både landbruksfunksjon og avfallshåndtering skal håndteres av nye Askers basisorganisasjon fra 2020. Det vedtok fellesnemnda 16. mai.

I de to sakene som direkte berører organiseringen av nye Asker kommune, ble det fattet følgende vedtak:

Landbruksfunksjon nye Asker

"Landbruksfunksjonen i nye Asker organiseres i basisorganisasjonen, med begrunnelse i at dette vil gi:
• bedre kommunal styringsrett
• et robust fagmiljø
• god samhandling med kommunens øvrige fagområder

Nye Asker tilbyr å være vertskommune for Lier kommunes landbruksfunksjon."

(Røyken og Hurum har i dag felles landbrukskontor med Lier, mens Asker har hatt eget landbrukskontor siden 2014.)

Avfall og gjenvinning i nye Asker 

"Fra 2020 organiseres renovasjonsløsningene for Asker i basisorganisasjon. Dagens kontrakter løper ut gjeldende perioder. Endring av bestillerfunksjon skal ikke endre innbyggerens opplevelse av tjenestens kvalitet, funksjon og pris."

(I dag er Asker kommunes renovasjonstjenester organisert i basisorganisasjonen, mens i Hurum og Røyken utføres  renovasjonstjenestene av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). Begge ordninger kjøper store deler av renovasjonsdriften i det private markedet.)

Fellesnemnda behandlet følgende saker onsdag 16. mai 2018:

  • Landbruksfunksjon nye Asker
  • Avfall og gjenvinning i nye Asker
  • Årshjul for budsjett og økonomiplan
  • Revidert Omstillingsavtale Hurum, Asker og Røyken kommuner - mai 2018
  • Nye Asker - regnskapsrapportering 2017
  • Ungdomsmedvirkning i nye Asker
  • Bokutgivelser i forbindelse med etablering av ny kommune

Samtlige sakspapirer kan leses her:
Nye Asker fellesnemnda, 16.05.2018