Godt oppmøte og mange innspill under åpent møte om nærdemokrati og levende lokalsamfunn.

Fellesnemda i nye Asker inviterte til workshop om nærdemokratiske ordninger torsdag 11. oktober. Tema for workshopen var: "Hva trenger et lokalsamfunnsutvalg for å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn med engasjerte og aktive innbyggere?"

Utgangspunktet for workshopen var en rapport fra utvalget "Politisk organisering i nye Asker".

Om lag 50 enkeltpersoner og representanter for lokale lag og foreninger møtte opp og deltok i gruppearbeid sammen med medlemmene av fellesnemnda. Deltagerne ble fordelt på de ulike tettstedene der det skal etableres innbyggertorg:

  • Tofte
  • Sætre
  • Slemmestad
  • Spikkestad
  • Heggedal
  • Holmen
  • Asker 

Se presentasjonen fra workshopen: Nærdemokratiske ordninger workshop 11 okt.pdf

Fellesnemndas leder Lene Conradi innledet og oppsummerte workshopen, som ble fasilitert av prosjektleder Gyrid Mangersnes. - I tillegg til denne workshopen skal vi gjøre en større innbyggerundersøkelse, vi skal hente inn innspill fra ungdommen gjennom Askerkonferansen, lokale involveringsprosesser i forbindelse med planlegging av innbyggertorg, og vi skal kartlegge frivilligheten i de tre kommunene. Til sammen vil dette danne grunnlaget for fellesnemndas videre behandling av forslag om nærdemokratiske ordninger, sier Lene Conradi.

Bilde fra workshop

Bilde fra workshop

Bilde fra workshop

Bilde fra workshop