Godt oppmøte og mange innspill under åpent møte om nærdemokrati og levende lokalsamfunn.

Fellesnemda i nye Asker inviterte til workshop om nærdemokratiske ordninger torsdag 11. oktober. Tema for workshopen var: "Hva trenger et lokalsamfunnsutvalg for å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn med engasjerte og aktive innbyggere?"

Utgangspunktet for workshopen var en rapport fra utvalget "Politisk organisering i nye Asker".

Om lag 50 enkeltpersoner og representanter for lokale lag og foreninger møtte opp og deltok i gruppearbeid sammen med medlemmene av fellesnemnda. Deltagerne ble fordelt på de ulike tettstedene der det skal etableres innbyggertorg:

  • Tofte
  • Sætre
  • Slemmestad
  • Spikkestad
  • Heggedal
  • Holmen
  • Asker 

Se presentasjonen fra workshopen: Nærdemokratiske ordninger workshop 11 okt.pdf

Fellesnemndas leder Lene Conradi innledet og oppsummerte workshopen, som ble fasilitert av prosjektleder Gyrid Mangersnes. - I tillegg til denne workshopen skal vi gjøre en større innbyggerundersøkelse, vi skal hente inn innspill fra ungdommen gjennom Askerkonferansen, lokale involveringsprosesser i forbindelse med planlegging av innbyggertorg, og vi skal kartlegge frivilligheten i de tre kommunene. Til sammen vil dette danne grunnlaget for fellesnemndas videre behandling av forslag om nærdemokratiske ordninger, sier Lene Conradi.

workshop_ndmkr04.jpg

workshop_ndmkr01.jpg

workshop_ndmkr02.jpg

workshop_ndmkr03.jpg