Fellesnemnda for nye Asker ønsker fortgang i arbeidet med å få på plass hurtiggående elbåt i rute fra nye Asker til Oslo. – Vi har tett dialog med Viken og Ruter, og skal bruke mye ressurser på å få i stand prøveruter med el-ferge i 2020, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi.

Under Fellesnemndas tematime fredag 30. august, orienterte elbåt-selskapet Green City Ferries om den siste utviklingen av el-ferger, og mulighetene for et pilotprosjekt med el-ferge i rute fra nye Asker til Oslo. Det finnes allerede el-ferger klare for kommersiell drift og produksjon, og flere muligheter for å etablere helhetlige løsninger med nye el-båter, kai/landanlegg, hurtigladere, driftsoperatører og finansiering. I modellen som ble presentert ville to nye elferger kunne gå i skytteltrafikk fra Slemmestad til Oslo (via Vollen) i 35 knop med 147 passasjerer. Reisen vil ta 33 minutter via Vollen, og ladetiden tar ca 15 minutter. I tillegg er det tenkt at en egen båt frakter passasjerer fra Sætre til Slemmestad.

Elbat_gruppe.jpg

- Dette er fantastiske nyheter for oss, det viser at det er mulig å få til en grønn kollektivåre på fjorden, og det demonstrerer hvorfor vi driver med kommunesammenslåing – fordi det er lettere å få til store ting sammen! Et hurtigbåttilbud er noe vi ønsker velkommen langs hele vår nye felles kyst, ikke bare lengst sør men på sikt også i tettbebygde strøk som Holmen og Nesøya, der det helt sikkert finnes mange som gjerne ville byttet ut bil i rushtrafikken med en hurtigbåt på fjorden, sier Conradi.

Green City Ferries er en av flere aktører på markedet, og deres presentasjon om teknologi, trafikkmuligheter (antall passasjerer, reisetid og frekvens), økonomi og mulig gjennomføring er viktig når nye Asker skal arbeide overfor regionen om et forbedret og utslippsfritt tilbud.

- Dette viser at det er teknologisk og økonomisk gjennomførbart, og at det er mulig å få til raskt, sier nestleder i fellesnemnda, Ivar Granum. – Nå vil vi legge trykk på videreutviklingen av båttilbudet på fjorden, og jobbe videre med både Viken og Ruter for å få fortgang i prosessen, sier han.

Ansvar for båttransport ligger hos fylkeskommunen/regionen, men nye Asker ønsker å bidra med midler til infrastruktur og egne fagressurser for å være pådriver for et fremtidig hurtigbåttilbud. Asker, Røyken og Hurum kommuner har derfor satt av 77 millioner kroner til å forberede og tilrettelegge for infrastrukturen som trengs. For å følge opp den kommunale delen av prosjektet skal det også ansettes en prosjektleder.

Akershus fylkeskommune har allerede vedtatt en satsing på elektrifisering av båttilbudet, og bedt Ruter og Brakar om å arbeide for en omlegging til utslippsfrie hurtigbåter slik at dette kan realiseres snarest mulig og senest innen 2024. Fylkestinget er positiv til test av økt frekvens på dagens samband Slemmestad-Vollen-Oslo, eventuelt også Fornebu så snart det er praktisk mulig.

I Oslo vil Norges største bilfrie passasjersamband gå på strøm allerede fra i høst, når de tre båtene som går Nesodden – Aker brygge blir elektriske.