Forberedelsene til sammenslåing av NAV Hurum, Røyken og Asker er godt i gang, og nå er det klart at Wenche Steen blir leder av NAV nye Asker fra 2020.

Steen har vært NAV-leder i Asker siden 2010, og er også prosjektleder for sammenslåingen av NAV i de tre kommunene. NAV Asker har i dag omlag 100 medarbeidere, mens i den nye kommunen vil NAV få ca 160 ansatte.

Wenche Steen, leder av NAV nye Asker
Wenche Steen blir leder av NAV i nye Asker kommune fra 2020

– Jeg er stolt og glad for at jeg fått tillit til å lede NAV i nye Asker. Sammen med den nye ledergruppa skal vi jobbe for at NAV blir et kontor vi er stolte av å jobbe i. Det er en stor glede å få mulighet til å lede det nye kontoret med så mange dyktige medarbeidere, sier Steen.

Rådmann Lars Bjerke er også glad for å få Steen med på laget.  – Vi er godt fornøyde med å få Wenche Steen som leder av NAV i nye Asker. Steen er en kompetent leder, som har med seg mye verdifull erfaring både fra stillingen som leder for NAV Asker og som prosjektleder for sammenslåingen av NAV i Hurum, Røyken og Asker, sier rådmann Lars Bjerke.

Wenche Steen har jobbet som prosjektleder i NAV nye Asker siden juni 2017, og har deltatt i en rekke prosesser knyttet til sammenslåingen. – Sammen med en prosjektgruppe har vi utarbeidet dokumentasjon og kartlegging av NAV i de tre kommunene, og levert forslag til ny organisasjonsplan. Det har vært krevende milepæler i arbeidet, og jeg som prosjektleder har også vært NAV leder ved siden av prosjektet. Det har vært en veldig spennende reise så langt. Det har overrasket meg positivt hvor stort engasjement det har vært i prosjektgruppa og blant øvrige ansatte i medvirkningsprosessene, sier hun.

Steen sier videre at prosjektgruppa har lagt vekt på omfattende medvirkning og involvering i arbeidet. NAV nye Asker jobber nå videre med organisasjonsplanen for nye Asker.