I tillegg til de formelle politiske utvalgene som kan fatte vedtak, foregår det annen politisk virksomhet som involverer et bredere utvalg av politikere, og på andre arenaer enn de formelle.

Gruppelederforum

I gruppelederforum møtes fellesnemnda og gruppeledere fra de ulike partiene i de tre kommunene. Første møte i gruppelederforum var 16. desember 2016.

Formålet er å holde de folkevalgte i de tre kommunene løpende orientert om sentrale problemstillinger i sammenslåingsprosessen. Det er også et forum hvor de folkevalgte kan opprette dialog på tvers av kommunene. Det tilrettelegges her for kunnskapsformidling, dialog, informasjon og konsultasjon.

Datoer for 2017:

  • 20. januar kl. 08.30 - 10.00, Røykenbadet.
    Se program i PDF.
  • 12. mai kl. 08.30-12.00, Gamle Folkets Hus, Tofte.
  • 18. august
  • 17. november

Datoer for første halvdel 2018: 

  • 16. mai

Felles kommunestyreseminarer

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker, vil det ved jevne mellomrom bli arrangert felles seminarer for de folkevalgte i de tre kommunestyrene fra Hurum, Røyken og Asker. De møttes for første gang 14. oktober 2016.

Målet med disse seminarene er blant annet å knytte de folkevalgte fra tre kommuner sammen, bli bedre kjent, sikre innsikt og involvering og bidra til felles forståelse for arbeidet med å bygge ny kommune.

Datoer for 2018:

Datoer for 2017:

  • 25. august kl. 08.30 – kl. 14.00 på Sekkefabrikken i Slemmestad.

Arbeidsseminarer for fellesnemnda

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker har fellesnemnda av og til behov for å møtes til arbeidsseminarer mellom de formelle møtene for å drøfte ulike problemstillinger.

Datoer for 2017:

  • 10. januar