I tillegg til de formelle politiske utvalgene som kan fatte vedtak, foregår det annen politisk virksomhet som involverer et bredere utvalg av politikere, og på andre arenaer enn de formelle.

Gruppelederforum

I gruppelederforum møtes fellesnemnda og gruppeledere fra de ulike partiene i de tre kommunene. Første møte i gruppelederforum var 16. desember 2016.

Formålet er blant annet å holde de folkevalgte/partiene i de tre kommunene løpende orientert om prosessen og sentrale problemstillinger i sammenslåingsprosessen. Videre vil det også være et forum hvor de folkevalgte kan opprette dialog på tvers av kommunene. Det tilrettelegges her for kunnskapsformidling, dialog, informasjon / orienteringer og konsultasjon.

Datoer for 2017:

Felles kommunestyreseminarer

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker, vil det ved jevne mellomrom bli arrangert felles seminarer for de folkevalgte i de tre kommunestyrene fra Hurum, Røyken og Asker. De møttes for første gang fredag 14. oktober 2016.
Målet med disse seminarene er blant annet å knytte de folkevalgte fra tre kommuner sammen, bli bedre kjent, sikre innsikt og involvering og bidra til felles forståelse for arbeidet med å bygge ny kommune.

Datoer for 2017 foreligger ikke foreløpig.

Arbeidsseminarer for fellesnemnda

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker har fellesnemnda av og til behov for å møtes til arbeidsseminarer mellom de formelle møtene for å drøfte ulike problemstillinger.

Datoer for 2017:

Tirsdag 10. januar