I tillegg til de formelle politiske utvalgene som kan fatte vedtak, foregår det annen politisk virksomhet som involverer et bredere utvalg av politikere, og på andre arenaer enn de formelle.

Gruppelederforum

I gruppelederforum møtes fellesnemnda og gruppeledere fra de ulike partiene i de tre kommunene. Første møte i gruppelederforum var 16. desember 2016.

Formålet er å holde de folkevalgte i de tre kommunene løpende orientert om sentrale problemstillinger i sammenslåingsprosessen. Det er også et forum hvor de folkevalgte kan opprette dialog på tvers av kommunene. Det tilrettelegges her for kunnskapsformidling, dialog, informasjon og konsultasjon.

Se egen side for Gruppelederforum

Datoer for 2017:

  • 20. januar kl. 08.30 - 10.00, Røykenbadet.
    Se program i PDF.
  • 12. mai kl. 08.30-12.00, Gamle Folkets Hus, Tofte.
  • 18. august
  • 17. november

Datoer for første halvdel 2018: 

  • 16. mai

Felles kommunestyreseminarer

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker, vil det ved jevne mellomrom bli arrangert felles seminarer for de folkevalgte i de tre kommunestyrene fra Hurum, Røyken og Asker. De møttes for første gang 14. oktober 2016.

Målet med disse seminarene er blant annet å knytte de folkevalgte fra tre kommuner sammen, bli bedre kjent, sikre innsikt og involvering og bidra til felles forståelse for arbeidet med å bygge ny kommune.

Datoer for 2018:

Datoer for 2017:

  • 25. august kl. 08.30 – kl. 14.00 på Sekkefabrikken i Slemmestad.

Arbeidsseminarer for fellesnemnda

I forbindelse med arbeidet for å bygge nye Asker har fellesnemnda av og til behov for å møtes til arbeidsseminarer mellom de formelle møtene for å drøfte ulike problemstillinger.

Datoer for 2017:

  • 10. januar