Fellesnemnda inviterer gruppelederne i de politiske partiene som er representert i kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Møtedatoer og program:

Kommende møter:

Medlemmer:

1. Heidi Sorknes (H, Hurum)
2. Ivar Granum (Ap, Hurum)
3. Trond O. Røed (FrP, Hurum)
4. Christian Dyresen (V, Hurum)
5. Kent Lippert Olsen (Krf, Hurum)
6. Hilde Lengali (MDG, Hurum)
7. Martin Berthelsen (Sv, Hurum)
8. Else Marie Rødby (Sp, Hurum)
9. Håvard Vestgren (H, Røyken)
10. Børre Pettersen (Ap, Røyken)
11. Rikard Gaarder Knutsen (FrP, Røyken)
12. Lasse Thue (V, Røyken)
13. Knut Martin Winther (Krf, Røyken)
14. Anders Nordmo (Sv, Røyken)
15. Hilde-Gunn Sletten (MDG, Røyken)
16. Kari Sofie Bjørnsen (H, Asker)
17. Marianne Riis Rasmussen (Ap, Asker)
18. Ole Jacob Johansen (FrP, Asker)
19. Torleiv Rognum (Krf, Asker)
20. Kristin Bjelke (MDG, Asker)
21. Kjell Sandanger (Pp, Asker)
22. Oddvar Igland (Sp, Asker)
23. Joel Ene (Sv, Asker)
24. Marit Meyer (V, Asker)