Fellesnemnda inviterer gruppelederne i de politiske partiene som er representert i kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Møtedatoer 2019:

  • 28. mars + 29. mars: Felles seminar Fellesnemnda og Gruppelederforum. Starter 28. mars kl 17:00.
  • 14. juni:

Møter 2018:

Møter 2017

Medlemmer:

1. Heidi Sorknes (H, Hurum)
2. Ivar Granum (Ap, Hurum)
3. Trond O. Røed (FrP, Hurum)
4. Christian Dyresen (V, Hurum)
5. Kent Lippert Olsen (Krf, Hurum)
6. Hilde Lengali (MDG, Hurum)
7. Martin Berthelsen (Sv, Hurum)
8. Else Marie Rødby (Sp, Hurum)
9. Håvard Vestgren (H, Røyken)
10. Børre Pettersen (Ap, Røyken)
11. Rikard Gaarder Knutsen (FrP, Røyken)
12. Lasse Thue (V, Røyken)
13. Knut Martin Winther (Krf, Røyken)
14. Anders Nordmo (Sv, Røyken)
15. Hilde-Gunn Sletten (MDG, Røyken)
16. Kari Sofie Bjørnsen (H, Asker)
17. Marianne Riis Rasmussen (Ap, Asker)
18. Ole Jacob Johansen (FrP, Asker)
19. Torleiv Rognum (Krf, Asker)
20. Kristin Bjelke (MDG, Asker)
21. Kjell Sandanger (Pp, Asker)
22. Oddvar Igland (Sp, Asker)
23. Joel Ene (Sv, Asker)
24. Marit Meyer (V, Asker)