Delprosjektet som jobber med Politisk organisering for nye Asker skal utarbeide forslag til nærdemokratiske ordninger for den nye kommunen. I den forbindelse ønsker vi oss innspill.

To former for nærdemokratiske ordninger

Formålet med nærdemokratiske ordninger er å opprettholde og styrke samhandlingen mellom nye Asker kommune og innbyggerne.

Delprosjektet har utarbeidet et notat som du kan lese her (PDF), hvor de drøfter to ulike former for nærdemokratiske ordninger:

 • Lokalsamfunnsutvalg, som er lokale geografiske avgrensede strukturer for samhandling og utvikling av tettstedene i kommunen
 • Oppgaveutvalg, som er en ordning for å samskape politikkutformingen på nye måter.

Inviterte organisasjoner

Utvalget ønsker innspill på dette notatet om nærdemokratiske ordninger, og har invitert følgende organisasjoner til dialogmøte i Asker rådhus 18. april kl. 17.00 - 18.30:

 • Røyken Næringsråd
 • Røyken Idrettsråd
 • Spikkestad Vel
 • Røyken Historielag
 • Lions Klubb Slemmestad
 • Asker Kulturråd
 • Asker Idrettsrådet
 • Frivillighetsutvalget i Asker
 • Asker Næringsrådet
 • Asker Velforbund
 • Storsand nærmiljøforum
 • Klokkarstua og Verket nærmiljøforum
 • Holmsbu vel
 • Tofte vel
 • Sætre vel
 • Nærgruppa for lokaldemokrati i nye Asker

Send innspill

I tillegg kan alle sende innspill til post.nyeasker@asker.kommune.no innen 25. april 2018.

Her kan du lese invitasjonen til møtet (PDF)