Fellesnemnda skal på møtet 20. april behandle blant annet saker om landbrukskontor, renovasjon og endring av veinavn.

Møtet er i Asker rådhus

Agenda:
09-10: Orientering om ekspertutvalgets rapport om oppgaver til nye regioner v/ Jørun Nielsen
10-11: Dialogmøte med velforbundet

Lunsj 11:00 – 12:00

Behandling av saker (fra kl. 12:00):

  • Godkjenning av møteprotokoll fra nye Asker fellesnemnda 16.03.2018
  • Høring - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
  • Bokutgivelser i forbindelse med etablering av ny kommune
  • Avfall og gjenvinning i nye Asker
  • Landbruksfunksjon nye Asker
  • Endring av veinavn i Hurum, Røyken og Asker

Se sakspapirer og vedlegg her
https://oma.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=57944