ASKER: 2020 er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Magasinet kommer ut to ganger i året og distribueres til alle innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker.

ASKER:2020 er utgitt som en del av arbeidet med å bygge ny kommune.

Klikk på bildet for å åpne siste utgave av ASKER:2020 (PDF)

Opplag 39 000.
Redaktør: Svein-Ivar Fors
Ansvarlig utgiver: Prosjektrådmann Lars Bjerke

Neste utgivelse

Oktober 2017

Tilbakemeldinger, tips og spørsmål?

Telefon redaksjonen:
66 90 90 23
Sentralbord Hurum kommune:
32 79 71 00
Sentralbord Røyken kommune:
31 29 60 00
Sentralbord Asker kommune:
66 90 90 00

E-post: post.nyeasker@asker.kommune.no

Postadresse: ASKER 2020, postboks 353, 1372 Asker