ASKER2020

– Er du klar for kommunesammenslåingen om litt over ett år?

 • Laila Berge

  Tofte i Hurum

  Ja, jeg for så vidt klar. Jeg er pensjonist, så jeg tror ikke det får så mye å si for meg personlig, men jeg er jo litt redd for at det blir mye mørke vinduer her på Tofte. Det er trist om de lokale forsvinner innover til Asker og det bare blir hyttefolk igjen her ute.

 • Pål Vindheim

  Heggedal

  Jeg er klar, men er litt mer spent på om kommunene er det. Selv bor jeg i Heggedal, men det å få tilgang til kommunale tjenester i Spikkestad vil være positivt for min del. Jeg tenker også at det må bli bra for de mindre stedene å slå seg sammen med en større kommune med god økonomi.

 • Inga-Lill Follesø

  Slemmestad

  Jeg er veldig klar. Jeg flyttet fra Nesøya til Slemmestad for et år siden, fordi jeg tenker at det nå blir mer liv og aktivitet her ute. Bare det som skjer av byutvikling her i Slemmestad er jo veldig spennende. Jeg tenker at sammenslåingen gir store muligheter. Allerede ser vi forbedringer når det gjelder infrastruktur, med flere båter og busser. Jeg tror hele Hurumhalvøya kommer til få en oppgradering i årene framover.

Les mer om nytt kommunevåpen
Sitat ikon

Jeg gleder meg til fortsettelsen – det er litt slik som med julen, forberedelsene blir bedre når vi gjør dem sammen.

Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Julen nærmer seg, og vi går inn i det siste året med forberedelser til ny kommune.

Veien frem mot ny kommune

 1. Juni 2016 Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum besluttet å søke om å få slå seg sammen.
 2. 8. juni 2017 Stortinget vedtok kommunesammenslåingen
 3. 11. desember 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune
 4. Mars 2018 Nytt organisasjonskart med inndeling av tjenesteområdene ble fastsatt
 5. Mai / Juni 2018 Ny administrativ toppledelse ble ansatt.
 6. 9. september 2019 Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
 7. Høsten 2019 Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
 8. 1. januar 2020 Vi er en ny kommune.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Se alle saker