ASKER 2020 er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Magasinet kommer ut to ganger i 2017 og distribueres til alle innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker. ASKER 2020 er utgitt som en del av arbeidet med å bygge ny kommune.

Klikk på utgavene for å åpne ASKER 2020 som PDF.

Nr 2 - 2017 - oktober
Asker 2020 nr 2

Nr 1 - 2017 - juni
Forside nr 1

Opplag 39 000.
Redaktør: Svein-Ivar Fors
Ansvarlig utgiver: Prosjektrådmann Lars Bjerke

Neste utgivelse

Mars 2018

Tilbakemeldinger, tips og spørsmål?

Telefon redaksjonen:
66 90 90 23
Sentralbord Hurum kommune:
32 79 71 00
Sentralbord Røyken kommune:
31 29 60 00
Sentralbord Asker kommune:
66 90 90 00

E-post: post.nyeasker@asker.kommune.no

Postadresse: ASKER 2020, postboks 353, 1372 Asker