Hva synes du om det nye kommunevåpenet?

 • Monica Knudsen

  Tofte i Hurum

  Jeg synes det er fint, og det klart beste av de tre i finalen fordi jeg synes de andre to var ganske like det som allerede er i Asker. Dette blir noe helt nytt, og får fram at vi er tre kommuner som blir til én.

 • Kjell Stake

  Åros i Røyken

  Det nye kommunevåpenet er OK, synes jeg. Det viser nærheten til sjøen og naturen, og får fram det at vi har gode muligheter til å bruke naturen til friluftsliv og aktiviteter.

 • Tor Soug

  Borgen i Asker

  Det er fint. Jeg så veldig lett at det var tre seil. Jeg synes det viser at det er mye sjø og båter her. Det er litt finere enn det gamle kommunevåpenet til Asker, og så tror jeg det blir veldig lett å tegne, og det er bra.

Les mer om nytt kommunevåpen
Sitat ikon

– I nye Asker, når avstandene blir større, må vi bringe tjenestene ut til innbyggerne. Derfor har det blitt bestemt at syv tettsteder i kommunen skal være såkalt nærsentre. Her vil blant annet innbyggertorget få en sentral rolle.

Kristin Marie Felde

Satser på medborgerskap

Utvikling

Store planer for plussbyen Slemmestad

1 300 nye boliger, nye arbeidsplasser og sosiale samlingsplasser i gamle Slemmestad. Nytt kjøpesenter på Rortunet med 120 leiligheter på taket. Det er store planer for utvikling av Slemmestad.

Sitat ikon

– For barn er Hyggen et fantastisk sted å vokse opp, og det aktive foreningslivet gir en helt egen tilhørighet. I Hyggen holder vi sammen, vi bryr oss og tar vare på hverandre!

Mark Brown

Hyggelige Hyggen

Veien frem mot ny kommune

 1. Juni 2016 Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum besluttet å søke om å få slå seg sammen.
 2. 8. juni 2017 Stortinget vedtok kommunesammenslåingen
 3. 11. desember 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune
 4. Mars 2018 Nytt organisasjonskart med inndeling av tjenesteområdene ble fastsatt
 5. Mai / Juni 2018 Ny administrativ toppledelse ble ansatt.
 6. 9. september 2019 Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
 7. Høsten 2019 Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
 8. 1. januar 2020 Vi er en ny kommune.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Se alle saker