ASKER2020

Hvordan er det å være ung der du bor?

 • Mari Strømnæss

  17 år, Tofte i Hurum

  Det beste med å være ung på Tofte er at det er mange ungdommer og et veldig godt miljø her. På den negative siden må det være at det er litt langt unna det meste. Jeg går på Røyken videregående, og da tar det meg 40-50 minutter hver vei med bussen. Sånn sett blir det stor forskjell å få lappen.

 • William Rensel

  16 år, Spikkestad

  Her vi bor føles det veldig som om kommunen bryr seg om oss unge. Vi har Ungdommens kommunestyre, og vi har ny fin skole med gode lærere. Det som ikke er så bra er at det er lite kontakt mellom tettstedene i kommunen. Det er ingen kontakt mellom for eksempel skolen vår og skolene i Røyken og Slemmestad.

 • Lisa Wiik

  16 år, Bleiker

  Jeg bor veldig sentralt med alt mulig i nærheten, som kino, sentrum og togstasjonen. Vi har liksom alt rett ved, og det er mange muligheter til å finne på ting i fritiden. Det som er litt dumt for min del, er skolen som har vært litt gammel, sier Lisa som avslutter sin ungdomsskoletid i midlertidige lokaler på Drengsrud mens den nye skolen bygges på Risenga.

Les mer om den nye kommunen på nettsidene for nye Asker.
Sitat ikon

Jeg tror en av forskjellene i forhold til da våre foreldre var unge er dette med sosiale medier.

Mia Fossan Viken, elev på Landøya ungdomsskole.

Ungdommen omtales ofte som fremtidens generasjon

Veien frem mot ny kommune

 1. Juni 2016 Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum besluttet å søke om å få slå seg sammen.
 2. 8. juni 2017 Stortinget vedtok kommunesammenslåingen
 3. 11. desember 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune
 4. Mars 2018 Nytt organisasjonskart med inndeling av tjenesteområdene ble fastsatt
 5. Mai / Juni 2018 Ny administrativ toppledelse ble ansatt.
 6. 9. september 2019 Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
 7. Høsten 2019 Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
 8. 1. januar 2020 Vi er en ny kommune.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Se alle saker