300 korpsmusikanter fra Hurum, Røyken og Asker i samspill


Asker kulturråd er blant organisasjonene i nye Asker som har mottatt tilskudd fra fellesnemda for å etablere paraplyorganisasjoner i nye Asker.

Bilde av korpsmusikanter
Glade musikanter fra mange korps: Nora Engum, Robin Bauer, Nor Guderud, Dennis Tronstad, Adrian Sæle-Bjønnes, Emilie Lillerud, Balder Sæle-Bjønnes, Sondre Flo Eriksen og Alex Marvin. Foto: Anders Lie Hagen.

Kulturparaply

Ni korps er med på konserten - tre korps fra Røyken, to fra Hurum og fire fra Asker. Frydenlund skolekorps deltar sammen med Røyken skoles musikkorps, Slemmestad skolekorps, Sætre og Folkestad skolekorps, Tofte skolekorps, Arnestad skolekorps, Asker skolekorps, Bondi og Vettre skolekorps og Holmen skolekorps - i alt hele 300 musikanter.

– Et arrangement som dette skaper interesse og opplysning om kulturmangfoldet i de tre kommunene, mener Anders Lie Hagen i Asker kulturråd.

– Vi er i gang med å forme kulturens paraplyorganisasjon for nye Asker kommune.