60 nye veinavn og adresser i august


Mer enn 60 veinavn var enten identiske eller likelydende i Hurum, Røyken og Asker. Når de tre kommunene nå skal bli til én, må noen veier nødvendigvis skifte navn.

Vollenmarka
Nilsemarka i Vollen skifter navn til Vollenmarka i august.
Foto: Morten Jensen.

Det kom inn over 300 forslag da fellesnemnda for nye Asker inviterte beboere, historielag og andre til å komme med forslag til navn på de berørte veiene. Alle de innkomne forslagene ble nøye vurdert av en arbeidsgruppe.

De nye veinavnene ble vedtatt av Hurum, Røyken og Asker kommuner etter et rådgivende vedtak i fellesnemnda for nye Asker. Alle som får ny adresse har fått et eget informasjonsbrev om dette.

Nye veinavnskilt kommer på plass i uke 35 - mellom 26. og 30. august.

Dette gjør kommunen:

  • Kommunene oppdaterer det nasjonale eiendomsregisteret – også kalt matrikkelen. Fra matrikkelen går det hver natt overføringer av nye adressedata til folkeregisteret.
  • Kommunens kart oppdateres.
  • Kommunen sender oppdateringene til kartleverandører som Gule sider, Google Maps og lignende. Det kan ta litt tid før disse selskapene får rettet opp sine nettsider.
  • Nye veinavnskilt settes opp av kommunen i uke 35 – 26.-30. august 2019.

Dette må de som blir berørt selv gjøre

  • Posten og folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ikke egen melding, men øvrige forbindelser må informeres om den nye adressen.
  • Varsle eventuelle leieboere.
  • Er det foretak knyttet til adressen må det meldes adresseendring til Foretaksregisteret via Samordnet registermelding – i Altinn.
  • GPS i biler blir i noen tilfeller automatisk oppdatert, andre må oppdateres manuelt.
  • De som får nytt adressenummer må selv kjøpe nytt husnummerskilt.

Kontakt for spørsmål

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send en e-post til
veinavn@asker.kommune.no