Alle bidrar med sitt


De aller fleste ønsker å bidra i samfunnet, men noen trenger tilrettelegging for å få det til. Det betyr ikke at deres bidrag er mindre viktig.

Ordførere på besøksrunde - her på Asker produkt
Medarbeiderne ved Asker produkt tok vel imot de tre ordførerne da de kom på besøk. Foto: Aina Skoland

De tre ordførerne Eva Norén Eriksen, Lene Conradi og Monica Vee Bratlie var nylig på en besøksrunde til attføringsbedrifter og kommunale arbeidssentre i de tre kommunene.

- Alle trenger å høre til, føle at de bidrar til samfunnet og oppleve mestring og selvstendighet, sier Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken.

Asker Produkt

Asker produkt lager mat til 300 mennesker for kantiner og catering hver dag, og baker kaker og ferske brød til den Glade Baker i Asker sentrum. Hvert år produserer tre- og skiltavdelingen 15 000 postkasseskilt og 8 000 skilt.
– Har du vært på tur har du ganske sikkert sett skiltene som Asker Produkt lager for Turistforeningen, sier Britt Villa, daglig leder i Asker produkt.

Kommunale arbeidssentre

Et annet arbeidssenter som allerede er høyst oppegående, er Drengsrud arbeidssenter.
- Vi lager keramikk, strikkeplagg, bokhyller, filleryer og mye annet fint som vi selger i butikken vår, Galleri Unika i Asker sentrum, forteller leder Magnhild Tvedt. De øvrige arbeidssentrene i kommunen bidrar med andre tjenester, og produkter som blant annet utebenker og ved.

Forutsigbart og nært

- I Asker har vi noe vi kaller et forutsigbarhetsløp. Når du har et barn med spesielle behov som har blitt tatt godt vare på i alle år gjennom skolesystemet, så skal du også vite at barnet ditt har et annet tilbud den dagen videregående er over, sier Conradi.

- Et annet viktig element er det med lokalisering, sier Vee Bratlie.  Det er viktig med et kortreist tilbud, både til jobb og fritid.

Jobbhuset

Et tilbud som ligner mye på Asker Produkt, er Jobbhuset i Røyken og Hurum. På Jobbhuset på Sætre traff vi blant andre Siri Prestrud. Hun er et lysende eksempel på at både arbeid og fritidsaktiviteter bidrar til en meningsfull hverdag.

På Jobbhuset har hun blant annet jobbet med å montere mange forskjellige typer skibindinger for Rottefella, så hun er noe av en skiekspert å regne.

Mer enn en arbeidsplass

Jan Åge Fjell, daglig leder for Jobbhuset, er opptatt av at Jobbhuset er mer enn en arbeidsplass.

- Vi skal være opptatt av det samme som resten av samfunnet. Derfor møtes blant annet brukerne til trening hver torsdag morgen, og vi har julebord med god stemning. Fjell ser på seg selv som en kollega av alle på Jobbhuset, enten de er arbeidsledere, på attføringstiltak eller de har et mål om å komme tilbake i ordinært arbeidsliv.

 Besøksrunde på Jobbhuset
Siri Prestrud har snart 20 års jubileum for sin innsats på Jobbhuset – her sammen med daglig leder Jan Åge Fjell. Foto: Aina Skoland

Ideer for fremtiden

I tillegg til en god innføring i tilbudet som finnes, fikk de tre ordførerne være med på utveksling av tanker og ideer for fremtidige tilbud og synergieffekter. De tre ordførerne er skjønt enige om at denne gruppen brukere fortjener å bli satset på.