Åpen barnehage - en møteplass for små og store


Foreldre og foresatte som er hjemmeværende, i permisjon eller arbeider turnus, kan bruke dette fleksible og pedagogiske tilbudet. Åpen barnehage er et tilbud både i Midtbygda i Røyken og på Borgen og Hvalstad i Asker.

Oscar Engen Sveen er snart halvannet år og en litt tilbakeholden og sjenert fyr. Men i Åpen barnehage i Røyken trives han godt.

- I dag var han så glad at han bjeffet i bilen på vei hit, smiler mamma Anette Sveen, som bevisst velger å bruke det pedagogiske tilbudet ukentlig.

- Det er utrolig hyggelig her. Åpen barnehage sosialiserer ungene. Oscar trenger det. Og så smitter det over på oss voksne også!

Fint fellesskap

Denne tirsdagen guider Ingrunn Bergem og Camilla Graff, som er henholdsvis pedagogisk leder og enhetsleder for Åpen barnehage i Røyken, en liten flokk små røykenbøringer fra lekestua til gymsalen.

Som alltid er en mamma eller en pappa, eller kanskje en besteforelder, med. For det er barnets ledsager som har ansvaret for eget barn i Åpen barnehage.

- Målet er å gi barn og voksne som er hjemme på dagtid muligheten til å treffe andre i et miljø som er spesielt tilrettelagt for barn, sier Camilla Graff.

Røyken har hatt tilbud om Åpen barnehage siden 2002. De siste seks årene har de holdt til på Midtbygda skole, med alle skolens fasiliteter innen rekkevidde; gymsalen for lek og moro, eget kjøkken for kokkelering og biblioteket med alle dets tilbud. I fjor var det 150 barn innom.

Lavterskeltilbudet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag. For den symbolske sum av 30 kroner per gang kan barn med voksent følge komme og gå når det passer.

- Det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barn. Vi legger til rette, med stor vekt på lek, kunstfag og skaperglede, sier Ingrunn Bergem.

Daglige sangsamlinger forsterker dessuten fellesskapet og gir trivsel og glede.

Skape selv

Det er lett å oppdage at denne barnehagen er litt annerledes innredet enn mange andre barnehager. 

- Vi ønsker at ungene skal skape selv. Så her er hyllene fulle av papprør og byggeklosser, ekstra stimuli, sånn at de får lov å bygge, skape og sette sammen selv, smiler Ingrunn Bergem.

Hun forteller at det å komme seg ut av hjemmet er et viktig poeng også for de voksne, og refererer en bruker:

«Jeg trodde jeg kom hit bare for barnets skyld, men dette gjør godt for voksne også!»

Gode erfaringer

Kjersti Salvesen er en aktiv bruker av Åpen barnehage. De siste årene har hun tatt med både datteren Anna Sanibel (5) og sønnen Torjus Casper (2) hit.
- Jeg har valgt å være så mye som mulig sammen med ungene mens de er små. Det er et bevisst verdivalg. Jeg driver egen virksomhet og kan jobbe kveld og helger.

Kjersti har kjempegode erfaringer med Åpen barnehage.
- Det er et like godt pedagogisk og kreativt tilbud for ungene som andre barnehager, og jeg får være med i barnehagehverdagene til ungene mine. Dessuten har vi fått nye, gode venner – både jeg og ungene.

Populært

Kai Erik Lund, direktør for oppvekst i nye Asker, forteller at det blir tilbud om Åpen barnehage i den nye storkommunen også.

Anita Sønsteby er virksomhetsleder ved Åpen barnehage på Borgen i Asker, som har åpent hver ukedag og er et populært tilbud.

- Et sted mellom 10 og 20 besøker oss hver dag, med vi har alltid plass til flere. Det er bare å komme innom for å se om det passer. Tilbakemeldingene fra brukerne er veldig gode, sier Sønsteby.

Åpen barnehage på Hvalstad er åpen mandag og onsdag.