Friskere liv med friskliv


Bilder av mennesker som drar i tau
Gyri Skoglund (t.v.) og Gunvor Lund Solvang (t.h) står i spissen for sine team her hvor frisklivssentralene fra Hurum og Røyken er på besøk hos Aktiv fritid på Nordre Bondi gård.

I alle våre tre kommuner er frisklivsarbeid et viktig satsingsområde. Men hva er det egentlig?

- Vi vet at vi skal spise sunt, stumpe røyken og trene litt, men for noen kan det være mer enn bare dørstokkmila som står i veien for intensjonene om å ta best mulig vare på seg selv. Her kommer frisklivsarbeidet inn, sier leder av Hurum- og Røyken frisklivssentral, Gyri Skoglund.

Litt hjelp for å ta vare på egen helse

Friskliv er et kommunalt tilbud til de som trenger hjelp med å mestre sine helseutfordringer og forandre egne levevaner.
De kan ha mistet troen på at de kan, de kan ha falt utenfor andre tilbud, eller de kan slite med konkrete problemer innen helse eller økonomi.
De befinner seg på et nivå mellom de som er avhengig av et helsetilbud i hverdagen, og de som tar vare på egen helse og benytter tilgjengelige tilbud innen kultur, idrett og annet.

- Frisklivsarbeidet går ut på å styrke de som trenger hjelp til å kunne ta vare på egen helse, forklarer Gunvor Lund Solvang som er mellomleder i Aktiv Fritid i Asker kommune.
For å få dem på rett spor yter vi midlertidig bistand gjennom tilbud som frisklivsgrupper, Aktiv på dagtid, Aktivitetskortet, og tilrettelagte gruppeaktiviteter.

Selv om organisasjonen er noe annerledes i Røyken og Hurum, kjenner Gyri Skoglund igjen det Solvang sier.
- Vi jobber med samme mål, og samme målgruppe, altså mennesker som har livsstilsplager, eller står i fare for å få det. Vi har mye av de samme typer aktiviteter som i Asker, og tror at vi på sikt kan utfylle hverandre godt.

Dialog

Friskliv blir ikke mindre viktig i nye Asker. Nå pågår prosessen med å finne ut hvordan man skal samkjøre arbeidet på tvers av de nåværende kommunegrensene.

- Vi treffes jevnlig, smiler Solvang og Skoglund.
Rent konkret samarbeider vi allerede om å holde kurs for både innbyggere og kommuneansatte, og mer blir det. Så da er alt duket for en frisk, ny kommune.