Optimistisk møte med barn og unge


Vi er godt i gang med det siste «byggeåret» for vår nye kommune, og mange krevende saker skal landes på en god måte.

 Ungdomsrepresentantene Iben Berntzen og Kristine Bellen Wear sammen med to ordførere og én statsminister under Askerkonferansen 24. oktober.
Ungdomsrepresentantene Iben Berntzen og Kristine Bellen Wear sammen med to ordførere og én statsminister under Askerkonferansen 24. oktober. Foto: Aina Skoland.

Samtidig er mye allerede gjort, og samarbeidsviljen er stor mellom kommunene våre. Vi har for eksempel funnet gode løsninger på nye veinavn, og lokaliseringen av kommuneadministrasjonen er bestemt. Arbeidet med å få harmonisert tjenester er et mer langsiktig prosjekt, men jeg er trygg på at vi også her vil finne gode løsninger.

De syv nye innbyggertorgene som skal etableres på Tofte, Sætre, Spikkestad, Slemmestad, Holmen, Heggedal og i Asker sentrum gir oss mange muligheter for innbyggermedvirkning, og en unik anledning til å forme arenaer med gode nærdemokratiske ordninger – tett på der folk bor.

I møte med barn og unge blir jeg enda mer optimistisk. Vi i fellesnemnda har nylig fått overrakt rapporten fra Askerkonferansen der ungdommer fra kommunene våre diskuterte hvordan vi kan jobbe med FNs bærekraftsmål i nye Asker. Ungdommenes ideer og råd skal nå brukes som innspill i arbeidet med vår nye kommuneplan, og vi er takknemlige for å ha fremtidens innbyggere med på laget på denne måten. Det er også flott å lese hva de unge har å si om sine lokalsamfunn i «5 på gata» i dette magasinet.

Helt til sist, en skikkelig gladnyhet fra innbyggerundersøkelsen: Folk i Hurum, Røyken og Asker er bland landets mest positive og engasjerte innbyggere – et fantastisk utgangspunkt for den nye kommunen vår!