Kirkelig sammenslåing


Når tre kommuner skal bli til én er det mange instanser og organisasjoner som skal slås sammen. Det gjelder også de lokale enhetene innen Den norske kirke.

Inne i Holmsbu kirke - "kunstnerkirken"
Frank Tangen, medforfatter av boka «Kunstnerkirken i Holmsbu», fortalte engasjert om Holmsbu kirke da ordførerne og kirkelederne i Hurum, Røyken og Asker var på rundtur til kirkene i Hurum og Røyken. Foto: Aina Skoland.

I de tre kommunene er det 14 kirker, flere gravkapell, ni gravplasser, Barnas katedral i Asker, og et gatekapell. Til sammen gir det en stor og høyst levende organisasjon på rundt 130 ansatte som nå også er midt i prosessen med å gå fra tre kirkelige fellesråd til én samlet organisasjon.

Egen fellesnemnd

Sammenslåingen av kirken er et separat prosjekt, kjørt parallelt med kommuneprosjektet. Organiseringen under nye Asker kirkelige fellesråd er bygget over samme lest som kommuneorganisasjonen, med en kirkelig fellesnemnd, og flere strategiske og faglige underprosjekter som til sammen skal få ut det beste av den nye organisasjonen.

Leder for den kirkelige fellesnemnda er Nils Inge Haus.

Alle er med

– For tiden jobber fellesnemnda med å tegne opp den overordnede organisasjonen for det nye fellesrådet, forteller John Grimsby som er kirkesjef i nye Asker.

– Neste år skal vi lage bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser for alle kirkene, men det gjelder det samme hos oss som i selve kommuneprosessen; ingen skal miste jobben.

Asker prosti

Fra 1.1.2020, vil hele den samlede kirkeorganisasjonen i den nye kommunen ligge innunder Asker prosti og Oslo bispedømme.
Prost Berit Øksnes har nettopp blitt utnevnt til sokneprest i Rokke og Halden, så det vil være hennes etterfølger som blir prost i nye Asker.

Søndag 6. januar er det for øvrig avskjedsgudstjeneste for prost Berit Øksnes i Asker kirke, ved biskop Kari Veiteberg.