Landet rundt for å fortelle om språkopplæring


Bilder av ansatte i Voksenopplæringen

Røyken voksenopplæring er langt fremme på arbeidsrettet språkopplæring, og jobber med tilpasset opplæring i klasser der deltakerne har svært ulikt utdannings- og språknivå. Det vekker interesse landet rundt.

I salen på Hotel Bristol i Oslo sitter nærmere 140 personer fra kommuner i Oslo og Akershus. Alle jobber med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne.
På scenen står to lærere fra Røyken voksenopplæring. Sylvia Riise og Mette Kristoffersen Melby skal straks fortelle om hvordan de jobber med differensiert og tilpasset opplæring.

Trygge og tett på

Deltakerne kommer til oss med ulik utdanningsbakgrunn og norskkunnskaper. Derfor jobber lærerne med tilpasset opplæring internt i klassene, forklarer de.
- Det innebærer at lærerne har kompetanse i å tilpasse undervisningen, slik at alle deltakerne kan få norskopplæring som i størst mulig grad er tilpasset deres behov og forutsetninger, sier Mette Kristoffersen Melby.

Det innebærer også at klassene deles inn i nivådifferensierte grupper, der deltakerne i de ulike gruppene har noenlunde likt språknivå.
- Deltakerne i klassen er så forskjellige at det ikke nytter å bare ha ett tradisjonelt undervisningsopplegg for alle, mener Mette og Sylvia.
- Vi ser dessuten at mindre grupper gir mer trygghet, øker elevaktiviteten og læringstrykket og gjør at lærerne kan være tettere på deltakerne, sier Sylvia Riise.

Mette og Sylvia sier det er fullt mulig å jobbe på denne måten uten ekstra ressurser.
- Det handler om hvordan vi organiserer og tenker rundt undervisningen, sier de.

Bookes til kurs og foredrag

Duoen har holdt foredrag om denne undervisningsmetoden en rekke ganger tidligere. Røyken-metoden vekker nemlig nasjonal interesse, og Sylvia og Mette farter land og strand rundt for å forteller hvordan de jobber med tilpasset opplæring for deltakere med ulikt utdannings- og språknivå.
Kollegaene deres, Christin Ruth og Caroline Berg Tryti, jobber også på en måte som andre vil lære mer om. De to jobber med arbeidsrettet språkopplæring, og reiser Norge rundt for å fortelle om dette.

Christin og Carolines metode innebærer blant annet å ta det autentiske språket som deltakerne møter ute i jobbpraksis tilbake inn i klasserommet.
- For å utvikle det muntlige språket, er det viktig at deltakerne er i aktive og reelle samtaler. I klasserommet utfordrer vi deltakerne til å bruke språket på samme måte som på jobb, sier Christin Ruth.

Røyken voksenopplæring er med i et prosjekt for å bringe et mer autentisk språk inn i norskopplæringen for innvandrere.
Deltakerne som er ute i jobbpraksis tar blant annet opp samtaler ute på arbeidsplassen, og opptakene blir deretter brukt i norskundervisningen. Språkprosjektet er i regi av Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Landet rundt

De fire lærerne ved Røyken voksenopplæring er del av Kompetanse Norges kurskatalog for 2018/2019. Det betyr at landets fylkesmenn kan booke Røyken-lærerne til ulike kurs og seminarer for ansatte som jobber med voksenopplæring.
Det har blitt en del farting rundt om i landet den siste tiden: Tromsø, Bodø, Kristiansand, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo - for å nevne noen av stedene.

– Vi opplever at det er et stort behov for å høre hvordan vi jobber, smiler Christin Ruth. Enhetsleder Ingebjørg Dolve ved Røyken voksenopplæring nikker og smiler.
– Det er gøy at vi er så attraktive. Vi er jo en forholdvis ung voksenopplæring, sier Dolve.

Røyken voksenopplæring åpnet i nye lokaler på Spikkestad ungdomsskole i januar 2016.

Lærerikt for lærerne

For lærerne ved Røyken voksenopplæring er det lærerikt å være på «turné» rundt om i Norge.
– Vi får mange innspill og lærer mye av andre når vi er ute og holder kurs og foredrag. Det tar vi med oss tilbake til Røyken voksenopplæring, sier Sylvia Riise og Mette Kristoffersen Melby.
– Dette er utvilsomt bra for elevene våre også, supplerer Christin Ruth.