Med bier på taket og sand mellom tærne


Hilsen fra fellesnemndas leder, ordfører Lene Conradi.

Ordfører Lene Conradi

Jeg ønsker alle en god sommer - med både sand mellom tærne, summende bier og blomsterenger!

Vi går inn i vårt siste halvår som tre kommuner og jeg håper mange vil bruke sommeren til å utforske idylliske tettsteder og vakre strender i den nye storkommunen vår. Sommeren er til for å nyte strandliv, sand mellom tærne, sjø og skjærgård, men all denne herligheten forplikter oss også til å ta vare på naturgrunnlaget vårt.

Vi har alle sett hvordan plastikk forurenser og truer biologisk mangfold i havet. Også vi mennesker blir berørt når mikroplast går inn i matkjeden, og til slutt havner på tallerkenen vår. Jeg oppfordrer alle til å være ekstra påpasselige med å bruke søppelkassene eller ta med søppel hjem – og til å delta på strandryddedager.

Naturmangfoldet på land er også under press, og verden opplever en dramatisk nedgang i antall bier på grunn av tap av leveområder og bruk av sprøytemidler. På taket av Asker rådhus har vi i vår fått to bikuber med travle bier som minner oss om at vi er del av en større helhet. Rådhusbiene utforsker blomster og eng i nærområdet – og produserer rådhushonning som vi gleder oss til å smake. Men bier gir oss mer enn honning. 30 prosent av maten vi spiser kan vi takke bienes pollinering for.

Rådhusparken er fri for sprøytemidler og vil bli delvis blomstereng i løpet av sommeren – til glede for både bier og mennesker.