Nye gårdsnumre i nye Asker


Mann ved PC.
Alle eiendommer i Hurum og Røyken får nye gårdsnumre, forklarer geodatamedarbeider Kjell Tore Parr.

Når tre kommuner slår seg sammen til én må noe endres, slik at hjulene fortsatt skal kunne gå knirkefritt også etter 1.1.2020. Noe av det som må endres er de gode, gamle gårdsnumrene.

I forbindelse med at kommunene slår seg sammen vet vi at enkelte veier må skifte navn. En av grunnene til dette er at man skal unngå å skape forvirring som kan koste dyrebare sekunder for utrykningskjøretøy. Men hva vil det si for hver enkelt av oss at mange eiendommer må bytte gårds- og bruksnummer i den nye kommunen?

Eiendomsregister for unik identifikasjon

- I Norge har vi et nasjonalt eiendomsregister basert på at alle eiendommer har et gårds- og bruksnummer som er unike i kommunen, forklarer Børth Aadne Sætrenes som jobber med geodata i Røyken kommune. Dette systemet oppsto fordi det var et behov for å gi hver enkelt eiendom en unik identifikasjon innen hver enkel kommune.

- Dermed finnes eiendom med gårdsnummer 1 og bruksnummer 1, i alle de tre kommunene, påpeker Kjell Tore Parr som har tilsvarende jobb i Asker.
- For å opprettholde prinsippet om at hver eiendom i kommunen skal ha et unikt nummer, må vi derfor ta grep. Fra og med 1.1.2020 vil derfor gårdsnumrene i Røyken få lagt til 200, og Hurum, 300, slik at gårdsnummer 1 vil bli til gårdsnummer 201 i Røyken, og 301 i Hurum. Bruksnumrene vil være uendret, og Asker, som har flest eiendommer, vil fortsatt ha de samme numrene som før, forklarer Parr.

Ingen praktiske konsekvenser

Hva vil så dette ha å si for hver enkelt av oss?

- Det korte svaret er «ingenting», forklarer Jan Sommerstad som er Hurums representant i saken.
I praksis vil du stort sett bare merke at det kan stå et annet gårdsnummer på kontrakten når du selger huset, enn da du kjøpte det, eller om du for eksempel skal søke på eiendommen i forskjellige registre.

De nye gateadressene vil legges inn i systemet utover høsten 2019, men nye gårds- og bruksnumre vil trå i kraft fra midnatt 31.12.2019.