På vei inn i fremtiden


Samferdsel har vært et viktig argument for kommunesammenslåing. Nå da 1.1.2020 nærmer seg, er det på sin plass å ta en titt på transportmuligheter i fremtidens kommune.

Båt på fjorden
I en kystkommune som nye Asker er sjøveien et attraktiv reisealternativ.

- Vi er mange mennesker, og vi blir flere, påpeker samferdselsplanlegger i Asker kommune, Toril Skovli. Vi må tenke innovativt og smart, men med den nye kommunen har vi større flate å planlegge utover, og sammen er vi en tyngre aktør enn hva vi er hver for oss.

- Ja, for det er jo nettopp litt av utfordringen, påpeker Lasse Thue fra Røyken Venstre. I samferdselsspørsmål forholder vi oss til flere aktører, og da hjelper størrelse.

Marianne Riis Rasmussen fra Asker Arbeiderparti er opptatt av å tenke samferdsel på både kort og lang sikt.
- Vi kan godt ønske oss en ny Røykenvei, og vi kan jobbe mot det som mål, men faktum er at her og nå sitter folk i den køen hver eneste dag. Da kan vi ikke bare sette oss ned og vente på ny vei. Vi må bruke alle transportmidler så effektivt som mulig.

Samkjøring

En stor utfordring er antall biler på veiene, og da spesielt alle med én person i bilen. Samkjøring er et ord som stadig oftere dukker opp i samferdselssamtaler.

- En viktig faktor i alle Ruters fremtidsscenarier er å få flere til å reise sammen, forklarer Ruter-ansvarlig for Vestregionen, Robert Fjelltun. Det er en av grunnene til at Ruter nå fokuserer på mobilitetsløsninger heller enn bare kollektivtransport, og da må vi blant annet samarbeide nærmere med kommunene.

- Dette gir nye måter å jobbe på, legger Skovli til. Vi ser på muligheter som for eksempel en app for samkjøring til fritidsaktiviteter. Hvis man i appen ser at to nabobarn skal kjøre sammen til fotballtreningen, men at de har plass til en til, så er allerede en bil og et par foreldretimer spart.

- Samme konsept kan brukes når det gjelder jobb, legger Riis Rasmussen til. Enten det er folkevalgte eller kommuneansatte, eller andre bedrifter, så ønsker vi mer systematisert samkjøring.

Alltid en app

Apropos apper og mobilitet, så er Ruter i disse dager i gang med å teste ut en ny tjeneste, som Skovli peker på som et mulig godt tilskudd.
- Tidligere har transport-apper vist kollektivtransportalternativer på en strekning. Det nye produktet vil inkludere reiseinformasjon, betaling og kundestøtte. I tillegg vil kunden få informasjon om for eksempel nærmeste bysykkel, bildeling og enkleste gangvei, alt på ett sted, forteller Sofie Bruun som er kommunikasjonssjef i Ruter.

Bussen fortsatt viktig

Bussen er likevel fortsatt, sammen med toget, kjernen i kollektivtransporten i vårt område.

- Jo lenger sør man kommer på Hurumhalvøya, desto viktigere er transportspørsmålet, påpeker Monica Vee Bratlie fra Hurum Høyre, og ordfører i Hurum. Vi har store forventninger til omleggingen, særlig det at vi får kun ett transportselskap å forholde oss til, istedenfor Ruter og Brakar sammen.

Fjelltun fra Ruter forsikrer at de forbereder seg.
- Vi tar over skoleskyssordningen allerede nå i sommer, og resten av trafikken i Røyken og Hurum fra 28.juni 2020. Da blir alle bussene nye, og vi ser for oss rundt 20 prosent økning i antall busskilometer i området. Håvard Vestgren fra Røyken Høyre peker på bussen som viktig av flere grunner. De kan dekke flere behov. Både store busser til rushtidskjøring, og mindre busser til fritidstrafikk, eller som transportmiddel på småveier til knutepunktene, og til hurtigbåt og tog.

Uten bussjåfør

Økning av busstilbudet er selvfølgelig også et kostnadsspørsmål, og sjåføren er rundt halvparten av busskostnadene. Derfor er selvkjørende busser under uttesting for tiden.

- Noen av fordelene vi ser med selvkjørende busser er at vi kan sette inn småbusser på trange veier og bruke dem til å mate de større bussene med. De kan gå i shuttle-ruter i sentrale områder, de kan være et alternativ på kortere strekninger for mennesker som ikke så lett kan gå selv, og i fremtiden kan de kanskje også brukes som tilkallingstransport, sier Fjelltun fra Ruter, men sier at mer testing må til før det blir et funksjonelt tilbud. Foreløpig holder disse småbussene en fart på mellom femten og tyve kilometer i timen.

Kystveien

I dag er det båttilbud fra Slemmestad og Vollen inn til Aker Brygge.

Båten er fantastisk når den passer med tidsplanen, sier Lasse Thue. Han medgir riktignok at det ikke skjer så ofte med dagens frekvens, men legger til at det allerede foreligger forslag om en forbedring.

- Båt er en dyr investering, så vi er avhengige av å se at flere er interessert i å bruke båten, sier Fjelltun fra Ruter. Thue er imidlertid ivrig på å promotere båten som transportmiddel, og der har han Vee Bratlie med seg.
- Vi i Hurum skulle gjerne sett båtlinjer med anløpshavn i Sætre og Tofte. Det hadde gjort det mulig å komme til Oslo sentrum på tre kvarter. På sikt ser jeg for meg et "T-banenett" på fjorden med flere holdeplasser. Båt er et av alternativene der dagens kommuner er enige om at deres felles tyngde kan hjelpe både når det gjelder å pushe for investeringer, og for å markedsføre alternativet for innbyggerne.

- Det kan bli et enda mer effektivt alternativ i fremtiden, når Fornebubanen blir en realitet, påpeker Skovli.

Kortreist jobb

Samferdsel er ikke bare spørsmål om båt, buss og bil.
- Hvis vi klarer å skape arbeidsplasser i nærmiljøet, vil også det lette på transportproblemet, understreker Håvard Vestgren. Toril Skovli er enig, og påpeker dessuten at nærtransport også er et relevant spørsmål.

- Med tanke på transport i nærmiljøet, enten det er til lokale arbeidsplasser, trening eller til trafikknutepunkt, er vi opptatt av å vurdere løsninger som for eksempel el-sykler og elsparkesykler, og der vil vi gjerne ha næringslivet med på laget.

Inn i fremtiden

Førerløs buss Buss I en kystkommune som nye Asker er sjøveien et attraktiv reisealternativ. I en kystkommune som nye Asker er sjøveien et attraktiv reisealternativ. Båten er et fantastisk transportmiddel, fremholder Lasse Narjord Thue fra Røyken Venstre. Vi må få til mer systematisert samkjøring, sier Marianne Riis Rasmussen fra Asker Arbeiderparti. Vi skulle gjerne sett at hurtigbåten også fikk stoppested i Sætre, sier ordfører Monica Vee Bratlie fra Hurum Høyre. – Hvis vi klarer å skape arbeidsplasser i nærmiljøet, vil det lette på transportproblemet, sier Håvard Vestgren fra Røyken Høyre Robert Fjelltun er Ruter-ansvarlig for Vestregionen og Sofie Bruun er kommunikasjonssjef. Samferdselsplanlegger i Asker kommune, Toril Skovli.