Sammen skaper vi et bærekraftig fellesskap


Tre ordførere holder fakler
Tre ordførere og deltakere fra alle tre kommuner var med på nattevandring og vardetenning på FN-dagen. Foto: Glefs AS.

Julen nærmer seg, og vi går inn i det siste året med forberedelser til ny kommune. Å bygge ny kommune har fellestrekk med juleforberedelsene i en ny familie – vi tar med oss egne juletradisjoner – og så skaper vi noen nye sammen.

Ungdomsmedvirkning og FNs bærekraftsmål

I nye Asker tar vi med oss kompetanse fra tre velfungerende kommuner, og med noen nye grep blir vi en ny enhet - sammen.
Å tufte kommuneplanen på FNs bærekraftsmål er et slikt nytt grep. Bærekraftsmålene legger føringer for hva vi ønsker for fremtiden, og på selveste FN-dagen arrangerte vi Askerkonferansen der ungdommer fra Hurum, Røyken og Asker gav innspill til hvordan vi kan følge opp bærekraftsmålene i fremtidens Asker. At ungdomsmedvirkning er viktig ble bekreftet av statsminister, kommunalminister og barne- og familieminister – som alle deltok på konferansen til stor inspirasjon for ungdommene.

Nattevandring og vardetenning

FN-dagen ble avrundet med nattevandring opp Vardåsen. Vi markerte bærekraftsmålene og vår nye kommune gjennom nattevandring og historisk vardetenning på tre topper – i tre kommuner. Huringer, røykenværinger og askerbøringer bidro med rigging, vardebygging og underholdning. Folk i alle aldre kom i flokk og følge med hodelykt og gode sko – og sammen skapte vi en spektakulær opplevelse.

Bred medvirkning med innbyggerinvolvering

Vi ønsker bred medvirkning i arbeidet med kommuneplanen; i disse dager gjennomfører vi en telefonundersøkelse og inviterer til gruppediskusjoner om ulike tema i planen. Jeg håper mange deltar her. I løpet av det kommende året vil vi også arrangere dialogmøter med en rekke interessegrupper, offentlige høringer og åpne møter om kommuneplanen. Det er viktig å få på plass gode ordninger for innbyggerinvolvering. For å få nær og god dialog mellom innbyggere og kommunen vil vi etablere ulike nærdemokratiske ordninger rundt i kommunen, som for eksempel lokalsamfunnsutvalg eller oppgaveutvalg.

Bærekraftige og helhetlige samferdselsløsninger

Samtidig jobber vi for bærekraftige, helhetlige samferdselsløsninger, der kollektivtrafikk, bil, sykkel og fotgjenger sees samlet. Vi ønsker også å ta fjorden i bruk så snart som mulig, og har gått sterkt ut med et miljøfond på 50 millioner kroner for å få fortgang i prosessen med utslippsfri ferge, selv om dette er fylkeskommunens ansvar.
I fellesnemnda fortsetter vi å jobbe frem gode løsninger – sammen med administrasjonen og alle som bor her.  Og jeg gleder meg til fortsettelsen – det er litt slik som med julen, forberedelsene blir bedre når vi gjør dem sammen.

En riktig god jul til alle med dette verset av Kjerstin Aune:

Jeg setter ut lykter og rydder en sti
og skriver i snøen: Kom inn litt og bli!
Så ønsker jeg stille en ting
og tegner et hjerte omkring.

Lene W. Conradi

Leder av fellesnemnda