Satser på medborgerskap


Når Kristin Marie Felde forteller hva hun jobber med, blir hun ofte møtt med spørsmål om hva en direktør for medborgerskap egentlig gjør?

Bilde av direktørt for medborgerskap Felde
Kristin Marie Felde er nyansatt direktør for medborgerskap i nye Asker og opptatt av stedsutvikling, innbyggertorg og nærdemokratiske ordninger. Foto: Morten Brun/Akershus fylkeskommune.

– En medborger er rett og slett en innbygger, og det er jo hver og en av oss, understreker Kristin Marie Felde, som begynte i den nyopprettede stillingen, direktør for medborgerskap, 1.oktober. Bakgrunnen for opprettelsen av stillingen, og avdelingen, er ønsket om økt involvering av innbyggerne på alle plan.

– Vi snakker om trekant-samhandling, mellom lokalt næringsliv, frivillighet og kommunen. Innbyggerne er representert i alle disse elementene, med sine forskjellige roller. Jeg gleder meg til å samarbeide med de folkevalgte som er våre oppdragsgivere og støttespillere i utformingen av den nye kommunen, med nye samarbeidsformer og løsninger gjennom samskaping.

Kultur, idrett og frivillighet

Blant annet skal Felde ha det overordnede ansvaret for kultur, idrett og frivillighet i nye Asker. Det høres jo greit ut, så hvor kommer da dette medborgerskapet inn?
– Det er et overbyggende element som har tilhør i min avdeling, men som vil strekke seg inn i hele den nye kommuneorganisasjonen. Det dreier seg om hvordan vi vil drive kommunen, med økt engasjement fra innbyggerne. Det er jo et dilemma på mange måter at vi slår sammen kommuner fordi vi ønsker å bygge ned byråkratiet og øke nærdemokratiet, samtidig som det betyr større enheter der mange kanskje tenker at det vil være vanskeligere å komme til orde som enkeltindivid.

Nærdemokrati

– I den nye kommunen, når avstandene blir større, må vi bringe tjenestene ut til innbyggerne, heller enn motsatt. Derfor har det blitt bestemt at syv tettsteder innen kommunen skal være såkalt nærsentre. Her vil blant annet innbyggertorget få en sentral rolle, forklarer Felde, som i samme åndedrag bruker nettopp innbyggertorgene som et eksempel på nærdemokratiske ordninger.

– Et servicetorg i Asker sentrum er ikke lenger et godt nok tilbud til innbyggere som har problemer som skal løses. Vi kan ikke forvente at folk skal reise dit fra Slemmestad eller Holmsbu om de trenger hjelp. Sånn oppsto tanken om innbyggertorg og nærsentra. Kommunene spurte innbyggerne hva disse torgene skulle fylles med, og fikk masse svar tilbake. Dette har blitt brukt som utgangspunkt for å utvikle konseptet. Vi er ikke helt i land med detaljplanleggingen enda, men ser at behovene varierer noe fra sted til sted, og da har vi muligheten til å tilpasse tilbudet lokalt.

Alle skal bli hørt

Felde understreker at nærdemokrati ikke betyr at alle kan få viljen sin i alle tilfeller, men at alle skal få en mulighet til å bli sett og hørt, også grupper som tradisjonelt sett ikke har hatt en sterk stemme i samfunnsdebatten.

– Dette er et tverrfaglig konsept, og innebærer at vi skal snakke sammen på tvers av faglige, geografiske og politiske skillelinjer, både vannrette og loddrette. Akkurat hvordan vi skal gjøre det er det ikke noe fasit på. Vi jobber intenst med dette nå, men at innbyggertorgene blir en aktiv arena i denne sammenheng er helt sikkert.

Mye oppmerksomhet

Det er tydelig at denne måten å drive en kommune på vekker nysgjerrighet og interesse.

– Allerede før jeg begynte i stillingen fikk jeg flere forespørsler om å holde foredrag om måten vi vil jobbe på, blant annet fra Arendalsuka, men jeg tenkte at det i hvert fall var greit å begynne først, ler hun og legger til at flere tilsvarende stillinger nå er under utlysing landet over, blant annet i forbindelse med kommunesammenslåingen i indre Østfold.

– Men kommunene våre var først ute, og mange følger med på hva vi gjør, smiler hun.