Hvordan har de unge det?


Ungdom inviteres til å svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med i sine liv. I mars gjennomføres en ny runde av spørreundersøkelsen Ungdata i Hurum, Røyken og Asker.

Lars Sjøløkken, Espen Halvorsen og Sverre Vig Hellerdal vil finne ut hvordan dagens unge har det.
Lars Sjøløkken, Espen Halvorsen og Sverre Vig Hellerdal vil finne ut hvordan dagens unge har det.

Lars Sjøløkken er ansvarlig for Ungdata i Asker, Espen Halvorsen har ansvaret i Røyken og Sverre Vig Hellerdal i Hurum.
De er opptatt av resultatene fra tidligere års Ungdata, og tallenes tale stemmer godt med det ungdommene sier. De er likevel opptatt av at denne rapporten ikke kan være eneste kilde til informasjon om ungdommens liv og levnet når de skal jobbe med kommuneplanen.
– Vi må snakke med ungdommen selv, og vi må høre på andre instanser som politi, helsesykepleiere og lærere og andre som jobber tett på, understreker Hellerdal. Nå klør de i fingrene etter å sette seg ned med årets rapporter, og gleder seg til å se hva ungdommen har å si når de klikker seg gjennom undersøkelsen i mars.

De unge trives

– Dagens unge trives, de har ambisjoner for fremtiden, et bemerkelsesverdig godt forhold til foreldrene sine, og de aller fleste har gode venner, sier Sjøløkken. Han understreker likevel at dette er informasjon på makronivå. At den store masse klarer seg bra skal ikke på noen måte undergrave problemer den enkelte opplever.

Ungdata

Informasjonen har han fått fra ungdommen selv, ved hjelp av undersøkelsen Ungdata som er utviklet av KoRus (Kompetansesenter rus). I denne spørreundersøkelsen svarer ungdommer på ungdomstrinnet og i videregående skole på 150 til 200 spørsmål om hvordan det er å være ung i dag.
Siden 2010 har over 510 000 ungdommer fra 412 kommuner svart på hundrevis av spørsmål om trivsel, venner, foreldre, rus, vold, skole og alt annet som har med unges hverdag å gjøre. Dermed gir Ungdata et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag, og hvordan bildet har utviklet seg. Dette er informasjon som er vel verdt å ta med seg når man skal bygge en ny kommune.

Felles prosjekt 

Tidligere har de tre kommunene kjørt denne undersøkelsen hver for seg, men i år skal den gjennomføres samlet.
– Vi vil fortsatt ha tilgang til rapporter på lokalnivå, men vi vil også ha en felles rapport for den nye kommunen, sier Halvorsen.
– Dette gjør at vi får et sammenligningsgrunnlag før kommunen starter opp, og vi kan se hvordan tiltak og tjenester vi bygger opp vil slå ut på sikt.
– Dette er ungdommens selvrapportering. Vi får et innblikk i hvordan ungdommen har det, hva de sliter med og hvilke oppturer de har. Det er viktig, sier Vig Hellerdal.