Ungdom og bærekraft på Askerkonferansen 2018


Statsministeren sammen med ungdom på konferanse.
Statsminister Erna Solberg og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var ivrige tilhørere og deltakere i gruppen som jobbet med FNs bærekraftsmål nummer fire – god utdanning, et felt der statsministeren mener at det er nettopp de unge som sitter med ekspertisen.

Ungdom og bærekraft er viktige elementer i nye Asker. På Askerkonferansen la ungdom fram sine forslag om en bærekraftig fremtid.

Både statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var til stede for å høre hva de 55 elevene fra videregående skoler hadde å si om hvordan en ny kommune kan bygges i tråd med FNs bærekraftsmål.

Ungdommene er viktige

– Når mange av de bærekraftsmålene vi opplever som mest utfordrende i Norge dreier seg om ungdom, er det viktig å ta de unge med, sa statsministeren. – Dette gjelder for eksempel ungdoms psykiske helse, og det gjelder frafall i skolen. Hvis vi ikke føler et eierskap til samfunnet vår, blir vår evne til å løse denne typen utfordringer i fellesskap mye mindre.

Blir tatt på alvor

- Det er kult at det vi sier blir tatt på alvor, og at så mange mennesker vil høre på oss, sier Mehdi Husseini fra Hurum.

- Det som kom fram på konferansen blir verdifullt å ta med seg når vi jobber videre med planene for nye Asker, sier Kristine Andenæs som er prosjektleder for arbeidet med FNs bærekraftsmål i nye Asker. Det var viktig for oss å få denne konferansen akkurat nå, og i et format som passet ungdommen, nettopp fordi vi ønsker oss innspill til arbeidet med kommuneplanen.